Szabadidő magazin - Az olvasási készség javítása
Szabadidő magazin

Az olvasási készség javítása

2011. február 1. 19:16 |

Kampány az olvasás, a matematika és a természettudományok terén gyengén teljesítők arányának leszorítására.

Európában a 15 éves fiatalok egyötöde, de számos felnőtt sem sajátította el az alapvető olvasás- és íráskészségeket. Ennek következtében nehezebben találnak munkát, és a társadalmi kirekesztődés veszélye is inkább fenyegeti őket. A helyzet orvoslására az Európai Bizottság független szakértői csoportot hozott létre, melynek feladata, hogy megtalálja az olvasás- és íráskészség javításának lehetséges módjait.

A csoport első ülését tartotta Brüsszelben, Laurentien holland hercegnő elnökletével. A hercegnő az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) alfabetizációs különmegbízottja. Az uniós tagállamok miniszterei célul tűzték ki, hogy 2020-ra 15% alá szorítsák az olvasás, a matematika és a természettudományok terén gyengén teljesítő tanulók arányát.

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos elmondta: „A csoport létrehozásával kampányt indítottunk Európa-szerte, hogy a gyenge olvasás- és íráskészség problémáját a gyökereinél ragadjuk meg. Túl nagy azoknak az európaiaknak a száma, akik az alapvető olvasás- és íráskészségek hiánya miatt kiszorulnak a munkaerőpiacról és csak nagy nehézségek árán tudnak a társadalom teljes értékű tagjai lenni. Csak akkor tudjuk elérni az Európa 2020 célkitűzését, az intelligens és befogadó növekedést, ha most határozottan fellépünk.”

Laurentien hercegnő hozzátette: „Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, hiszen éppen ideje, hogy Európa szembenézzen azzal a kényelmetlen ténnyel, hogy területén nagyszámú írástudatlan ember él. A kezdeményezés segít abban, hogy foglalkozzunk ezzel a még ma is meglévő tabuval. Az írástudatlanság gátját állja a gazdasági növekedésnek és a befogadásnak. Ha az írástudatlanság problémáját megoldjuk, azzal hozzájárulunk számos más terület, így a szegénység, a foglalkoztathatóság és az egészséges életmód problémáinak enyhítéséhez is. A szakértőkkel együtt azt reméljük, hogy utat tudunk mutatni a probléma megoldása felé, valamint abban a kérdésben, hogy hogyan tudunk az írni-olvasni tudás javítása révén erős, versenyképes gazdaságokat és egészséges társadalmakat létrehozni az Unióban.”

Az olvasási készség javítása Európában

A 15 éves fiatalok olvasási, matematikai és természettudományos teljesítményét világszerte vizsgáló Nemzetközi tanulói teljesítménymérés (PISA-felmérés) legfrissebb adatai azt mutatják, hogy a tanulók egyötöde, vagyis 20%-a teljesít gyengén az olvasás terén. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által háromévente összeállított számok 2000 óta némi javulást mutatnak Európa teljesítményében. Nagyobb erőfeszítésekre van azonban szükség ahhoz, hogy az uniós országok 2020-ra elérjék azt a célkitűzésüket, hogy az olvasás, a matematika és a természettudományok terén a gyengén teljesítők arányát 15% alá szorítsák.

A felnőttek esetében szintén sürgős fellépésre van szükség. Mintegy 80 millió felnőtt – a munkaerő egyharmada – rendelkezik Európában csak alacsony vagy alapkészségekkel, miközben az előrejelzések azt mutatják, hogy az évtized végére a magas fokú képesítéseket igénylő munkahelyek aránya a mai 29%-ról 35%-ra fog növekedni. Az olvasás- és íráskészség elengedhetetlenül fontos, különösen mivel a további tanulás kulcsát jelenti.

A lakosság olvasás- és íráskészségének javítását célzó uniós tervek az Európa 2020 stratégia két kiemelt kezdeményezéséhez, a „Mozgásban az ifjúsághoz” és az „Új készségek és munkahelyek menetrendjéhez” kapcsolódnak. Mindkét kezdeményezés az európai polgárok készségeinek javítására törekszik, mégpedig az oktatás és a képzés színvonalának emelése révén.

Az olvasás- és íráskészséggel foglalkozó magas szintű csoport célja

Az olvasás- és íráskészséggel foglalkozó magas szintű csoport célja az, hogy felhívja a figyelmet az olvasás- és íráskészség javításának szükségességére Európában, valamint hogy politikai jelentőséget vívjon ki a probléma számára. Ehhez elemezni fogja a tudományos adatokat, valamint megkeresi a legeredményesebb szakpolitikai intézkedéseket.

A következő lépések

A magas szintű csoport a következő 18 hónapban rendszeresen ülésezik, majd 2012 közepén szakpolitikai intézkedésjavaslatokat nyújt be a Bizottságnak. A csoport javaslatai alapján Vasziliu biztos 2012 őszén ajánlásokat tesz a tagállamok oktatási minisztereinek. Ennek alapján a tagállamok és a Bizottság az oktatás és a képzés területén folytatott stratégiai együttműködés (Oktatás és képzés 2020) keretén belül tovább folytatja ez irányú munkáját.

További információk:

Európai Bizottság: Oktatás és képzés

Európai Bizottság: Európa 2020

Fotósarok