Szabadidő magazin - Online szerencsejátékok
Szabadidő magazin

Online szerencsejátékok

2011. április 9. 20:53 |

Európa egyik gyorsan fejlődő ágazata. Zöld könyv a közös szabályozásért.

A hozzávetőleg 15 000 már ismert weboldallal működő online szerencsejátékok piaca Európa egyik gyorsan fejlődő gazdasági ágazata, amelynek éves bevétele 2008-ban meghaladta a 6 milliárd EUR-t és 2013-ra várhatóan mérete is megkétszereződik.

A nemzeti jogi keretszabályozások nagy különbségeket mutatnak az EU-n belül, mivel eltérő szabályok vonatkoznak az engedélyezésre, a kapcsolódó online szolgáltatásokra, a kifizetésekre, a közérdekű célkitűzésekre és a csalás elleni küzdelemre. A szolgáltatások e gyorsan növekedő, határokon átnyúló tevékenységi területén a jogbiztonság és az uniós polgárok hatékony védelmének biztosítása érdekében fontos azt megvizsgálni, hogy miként valósítható meg a különböző modellek együttes alkalmazása a belső piacon. A zöld könyvről indított konzultáció elsődleges célja ezért az, hogy egy tényeken alapuló képet kapjon az EU online szerencsejáték-piacán fennálló helyzetről és a különböző nemzeti szabályozási modellekről. A Bizottság kíváncsi az érdekelt felek véleményére és részletes információkat és adatokat kíván összegyűjteni az olyan kulcsfontosságú szakpolitikai kérdésekről, mint az online szerencsejáték-szolgáltatások felépítése és az alkalmazandó jogszabályok végrehajtása; a fogyasztóvédelem és egyéb kapcsolódó nyilvános szakpolitikai kihívások, valamint a kereskedelmi tájékoztatás formái és a fizetési szolgáltatások.

A konzultációhoz való hozzászólásokat 2011. július 31-ig lehet benyújtani; ezek fogják meghatározni, hogy lesz-e szükség uniós fellépésre e területen és az milyen formában történjen. E konzultáció kiegészítéseként konkrét témákkal foglalkozó szakértői műhelytalálkozókra is sor kerül majd.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: A piac bővülése mellett eleget kell tennünk annak az elhatározásnak, hogy megvédjük polgárainkat, különösen a kiskorúakat, és biztosítjuk, hogy az ilyen szolgáltatások EU-n belüli kínálata megbízható és jól szabályozott legyen. A zöld könyv válaszul szolgál az Európai Parlament és a tagállamok azon kérésére, hogy e kérdésekkel közösen foglalkozzunk. E konzultáció nem a piac liberalizációjáról szól, hanem annak biztosításáról, hogy az online szerencsejáték-szolgáltatások piaca az EU-n belül mindenki számára megfelelően szabályozott legyen.”

Miről is szól a nyilvános konzultáció?

Az Unióban a szerencsejáték-szolgáltatások online kínálatából társadalmi és a közrendet érintő kihívások származnak, valamint ott vannak még a szabályozási és műszaki kihívások3. Közérdekű célkitűzések:

A konzultációnak ezen szakasza a következő három közérdekű célkitűzésre összpontosít, amelyek különböző fokig érvényesek lehetnek a tagállamokra az online szerencsejátékokkal kapcsolatos nemzeti szakpolitikáik tekintetében:

  • Fogyasztóvédelem: a konzultáció célja, hogy információt gyűjtsön a szerencsejáték-szenvedélyről és a játékfüggőségről, valamint a játékosok védelmében hozott intézkedésekről és e problémák megakadályozásáról vagy visszaszorításáról. Egy másik lényeges kérdés a kiskorúak és egyéb kiszolgáltatott helyzetű csoportok védelmének biztosítása. A felmerült kérdések az online szerencsejátékok reklámozásával és marketingjével, valamint az ügyfélazonosítás, a számlanyitás és a fizetések feldolgozásának működő rendszereivel kapcsolatosak.

  • Közrend: a zöld könyv a csalás, a pénzmosás és egyéb bűncselekmények felderítésének és megakadályozásának bevált módszereivel is foglalkozik.

  • A jótékony és közérdekű tevékenységek és események finanszírozása: A konzultáció megvizsgálja a bevételeknek a közérdekű tevékenységekre történő visszaforgatási rendszereit, valamint az állami és a kereskedelmi online szerencsejáték-szolgáltatásokból származó bevételeknek a társadalom, például a művészetek, az oktatás vagy a sport javára történő újrafelosztási mechanizmusait.

 Jogérvényesítés:

Az online szerencsejáték-szolgáltatások illegális piaca jelentős méretű az EU-ban. Úgy becsülik, hogy világszerte minden egyes engedéllyel rendelkező online szerencsejátékokkal foglalkozó honlapra több mint öt olyan illegális honlap jut, amely online pókert vagy sportfogadási lehetőségeket kínál. A fogyasztók számára jelenleg is hozzáférhető egy illegális, határokon átnyúló piac a de facto tolerancia vagy az eredményes jogérvényesítés hiánya miatt. E konzultáció ezért értékelni kívánja a jelenlegi jogérvényesítési rendszereket és a tagállamok közötti, határokon átnyúló együttműködést, valamint a már működő, a fizetést megakadályozó rendszerek (például a fizetés blokkolása vagy a doménnév szűrése) eredményességére vonatkozó tényszerű információkat.

Melyek a következő lépések?

A zöld könyvre adott válaszok 2011. július 31-ig küldhetők be. A folyamat végéig beérkezett információkat és adatokat részletesen értékelni fogja a Bizottság, hogy meghatározza, melyek lesznek a következő intézkedések.

Napjainkban a szerencsejáték-szolgáltatások széles körben elérhetők az EU-ban, és egyre növekszik az ágazat gazdasági jelentősége is. 2008-ban az online szerencsejáték-szolgáltatások a teljes szerencsejáték-piac 7,5%-át tették ki, azaz több mint 6 milliárd EUR éves bevételre tettek szert. Ez az online piac a szerencsejáték-piac leggyorsabban növekvő szegmense; 2008-ban azt várták, hogy öt éven belül meg fogja duplázni méretét.

Ugyanakkor a szerencsejátékok szabályozási helyzete eltérő az egyes tagállamokban. Miközben egyes tagállamok korlátozzák, sőt tiltják bizonyos szerencsejátékok elérhetőségét, más tagállamok sokkal nyitottabb és szabályozott piacokkal rendelkeznek e téren.

Fotósarok