Szabadidő magazin - A digitális Európáért
Szabadidő magazin

A digitális Európáért

2009. július 27. 19:22 |

Korszerűbb és gyorsabb mobilszolgáltatás

 Európa fontos lépést tett a mobilszolgáltatások új generációja felé.

Az Európai Parlament után a Miniszterek Tanácsa is jóváhagyta az Európai Bizottság javaslatát a mobilszolgáltatásokhoz szükséges rádióspektrum használatára vonatkozó uniós jogszabály – az úgynevezett GSM-irányelv – korszerűsítésére. Az 1987. évi GSM-irányelv értelmében a 900 MHz-es spektrumsáv egy részének használata a mobil távközlés globális rendszerén (Global System for Mobile, illetve eredetileg Groupe Spécial Mobile, rövidítve: GSM) alapuló hozzáférési technológiák, például a mobiltelefonok számára van fenntartva. Új, időszerűbb változatában az irányelv már lehetővé teszi, hogy a 900 MHz-es frekvenciasávot gyorsabb, páneurópai szolgáltatások – többek között a mobil internetszolgáltatás – nyújtásához is igénybe vegyék, ugyanakkor biztosítja a GSM-szolgáltatások folyamatosságát. A szabályozásban ezáltal megjelenő rugalmasság fokozni fogja a versenyt az európai távközlési piacon, és elő fogja mozdítani a gazdasági fellendülés egyik mozgatórugóját képező vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások gyorsabb és szélesebb körben való elterjedését. A várakozások szerint a GSM-irányelv reformja akár 1,6 milliárd eurós megtakarítást is eredményezhet az ágazatban. A megújult irányelv várhatóan idén októberben lép hatályba. A Bizottság a GSM-irányelv reformjára irányuló javaslatát az uniós távközlési szabályozás reformjának kezdeményezésével egyidejűleg terjesztette elő. A távközlési ágazatra vonatkozó, egyeztetések tárgyát képező fontos irányelvek sorában a GSM-irányelv az első, amelynek kapcsán a Parlament és a Tanács egyetértésre jutott, megteremtve ezzel a vezeték nélküli technológiákhoz kapcsolódó gazdasági tevékenység megerősödésének feltételeit.

A GSM-szabvány Európában született meg, és valódi európai sikertörténetté vált. Az Európai Unió a GSM-irányelv aktualizálása révén olyan szolgáltatások és technológiák új generációja előtt nyitotta meg az utat, amelyekben Európa világelsővé válhat ” – mondta Viviane Reding, az EU távközlési biztosa. „Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és a Miniszterek tanácsának, amiért ezt lehetővé tették azáltal, hogy késlekedés nélkül jóváhagyták a távközlési szabályozás e rendkívül fontos elemének reformját. A reform megszüntet számos, a gazdasági szereplőket sújtó megszorítást, így e szereplők a GSM-sávokban új technológiákat is alkalmazhatnak nagy sebességű mobil széles sávú szolgáltatások kifejlesztése céljából. Várakozásaink szerint ez üdvös lendületet fog adni az európai vezeték nélküli gazdaság fejlődésének, és elősegíti majd a » digitális Európa « megvalósítását.”

2008 novemberében az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a mobiltelefonok számára kiosztott frekvenciákat más, fejlettebb technológiák – mindenekelőtt a harmadik generációs mobil széles sávú technológia (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS) – alkalmazásához is igénybe lehessen venni. Az Európai Parlament májusban 578 szavazattal elfogadta a javaslatot ( MEMO/09/219 ), s azt ma a 27 uniós tagállam távközlési miniszterei is véglegesen jóváhagyták, így hatályba léphet a megreformált irányelv. Az új szabályok a 900 MHz-es frekvenciasávra vonatkozó frekvenciakiosztás kiigazítását is egyszerűbbé teszik, lehetőséget teremtve akár még újabb, negyedik generációs nagy sebességű széles sávú technológiák alkalmazására.

A fogyasztók ezentúl is problémamentesen használhatják mobiltelefonjaikat, ugyanakkor új technológiákat is felhasználhat nak a nagy sebességű széles sávú szolgáltatások igénybevételéhez. A megreformált irányelv emellett kedvező gazdasági hatást fog kiváltani az ágazatban, és elő fogja mozdítani az új, vezeték nélküli szolgáltatások bevezetését, hiszen az alacsonyabb frekvenciasávok használata következtében csökkennek a hálózatok kiépítésének és üzemeltetésének költségei. Ez akár 1,6 milliárd eurós megtakarítást is eredményezhet a távközlési iparágban az egységes európai hálózat kiépítéséhez kapcsolódó beruházási költségek tekintetében.

Háttér

Az 1987. évi GSM-irányelv értelmében bizonyos (a 900 MHz-es sávban található) rádiófrekvenciákat a GSM-szolgáltatások számára osztottak ki. Időközben azonban szükségessé vált a kor követelményeihez hozzáigazítani az irányelvet annak érdekében, hogy fejlettebb, újabb generációs vezeték nélküli technológiák is használhassák ezt a rádiófrekvencia-sávot.

2008 novemberében a Bizottság – a gyorsuló ütemű technológiai fejlődésre reagálva – az irányelv módosítására irányuló javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy a GSM-rendszerrel párhuzamosan új technológiákat is alkalmazni lehessen a 900 MHz-es frekvenciasávban. Amint a GSM-mel párhuzamosan történő alkalmazás technikai feltételei biztosítva lesznek, a 900 MHz-es sáv más rendszerek számára is rendelkezésre fog állni. Ez a lehetőség elsőként az UMTS-alapú szolgáltatások előtt nyílik meg, ugyanis ezekről már bebizonyosodott, hogy kompatibilisek a GSM-rendszerrel.

„Digitális Európa – Rövid út Európa gazdasági fellendüléséhez” című, július 9-én elhangzott előadásában ( SPEECH/09/336 ) Viviane Reding uniós távközlési biztos ismertette az „Európai digitális menetrendet", amely a legsürgősebb intézkedések egyikeként a GSM-irányelv reformjára vonatkozó megállapodás mielőbbi elérését tünteti fel.

A további lépések

Az aktualizált irányelvet szeptemberben aláírja az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának az elnöke, majd kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ezzel egyidejűleg a Bizottság határozatot fogad el, amely ugyanazon a napon lép hatályba, mint az aktualizált irányelv, és amely meghatározza azokat a technikai intézkedéseket, amelyek az irányelvben foglaltakkal összhangban lehetővé teszik a GSM- (a második generációs telefonok) és az UTMS-rendszerek (a harmadik generációs telefonok, amelyek esetében a szokásos telefonszolgáltatások nagy sebességű széles sávú mobil internetszolgáltatással egészülnek ki) együttes alkalmazását a GSM-frekvenciák sávjában. Ez a határozat a rádióspektrumról szóló uniós határozatra fog épülni, amely a rádiófrekvenciákkal foglalkozó tagállami szakértőktől beérkező adatok alapján meghatározza a műszaki harmonizációra vonatkozó szabályok elfogadásának mechanizmusát. A határozat arról is gondoskodni fog, hogy a későbbiekben kompatibilisnek bizonyuló további, nem GSM-alapú rendszerek alkalmazására vonatkozó műszaki paraméterek figyelembevétele érdekében módosításokat lehessen bevezetni. A nemzeti szakhatóságoknak ezt követően hat hónapjuk lesz arra, hogy az irányelvet átültessék és a határozatot végrehajtsák, biztosítva ezáltal, hogy a GSM-frekvenciasávok ténylegesen nyitva álljanak a harmadik generációs technológiák előtt.

Fotósarok