Szabadidő magazin - Új távközlési szabályok
Szabadidő magazin

Új távközlési szabályok

2011. május 23. 18:57 |

Fogyasztói jogok, személyes adatok védelme.

2011. május 25-től az európaiak a telefon-, mobiltelefon- és internethasználat terén új jogokat és szolgáltatásokat élvezhetnek.

A távközlési ágazat versenyének fokozását és a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások javítását célzó új uniós jogszabályokat eddig az időpontig kell a tagállamoknak nemzeti intézkedések útján végrehajtaniuk.

Az említett szabályok a következő területeket érintik: a fogyasztók azon joga, hogy telefonszámaik megváltoztatása nélkül, egy nap alatt válthassanak szolgáltatót, egyértelműbb tájékoztatást kapjanak az igénybe vehető szolgáltatásokról, valamint a személyes adatok fokozott védelme az interneten.

Az Európai Bizottság új felügyeleti hatásköre és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) szabályozói hatásköre következtében nagyobb jogbiztonsággal lehet majd számolni, és a távközlési szolgáltatók számára is több esély nyílik az érvényesülésre egy egységes, egész Európára kiterjedő távközlési piacon. A Bizottság szorosan együttműködött a tagállamokkal a szóban forgó uniós szabályozás gyors végrehajtása érdekében és jogsértési eljárást helyezett kilátásba azon tagállamok ellen, amelyek nem hozták meg időben a végrehajtó intézkedéseket. A

Május 25-től új uniós szabályok biztosítják a polgárok és a vállalkozások számára a következőket:

Magasabb szintű fogyasztóvédelem és nagyobb választék:

  • a szolgáltatóváltás lehetősége egy munkanapon belül a telefonszám megváltoztatása nélkül, legyen szó akár vonalas, akár mobilszolgáltatóról

  • a hűségszerződéseket a szolgáltatók legfeljebb 24 hónapra köthetik, valamint kötelesek 12 hónapos szerződést is kínálni. Ez megkönnyíti a fogyasztók számára a szolgáltatóváltást, ha egy másik szolgáltató feltételeit vonzóbbnak találnák

  • egyértelműbb tájékoztatás az előfizetett szolgáltatásokról. Az előfizetői szerződésekben tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztóknak a szolgáltatás minimálisan elvárható minőségi szintjeit illetően. Az internet-előfizetőket ezen túlmenően tájékoztatni kell az adatforgalom-irányítási módszerekről és ezek szolgáltatásminőségre gyakorolt hatásáról, valamint bármilyen egyéb korlátozásról (például a legnagyobb elérhető sávszélesség, a kapcsolat aktuális sebessége, valamint az internetes hozzáférés blokkolása és a sávszélesség-szabályozás egyes olyan szolgáltatások esetében, mint az internetprotokollon keresztüli hangtovábbítás (VOIP)). A szerződéseknek tartalmazniuk kell az esetleges kártérítés vagy visszatérítés módjait is arra az esetre, ha az említett minimális szintek nem teljesülnének .

Hatékonyabb online adatvédelem és ‑biztonság:

  • hatékonyabb védelem a személyes adatokkal való visszaélés és a kéretlen levelek (spam) ellen, kötelező értesítés a személyes adatokkal való visszaélés esetén

  • adatoknak (például a használt szolgáltatáshoz nem kapcsolódó sütiknek (cookie)) a felhasználói eszközökben történő tárolására és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó engedélyezési feltételek meghatározása, és erről részletes tájékoztatás nyújtása

Fotósarok