Szabadidő magazin - Magyarország térképekben
Szabadidő magazin

Magyarország térképekben

2011. június 20. 11:53 |

Az ország névjegykártyájának tekinthető atlasz, 200 térkép, 57 táblázat

"A térképek a bölcs belátás és a bátor tájékozódás képességével ruháznak fel"- írja előszavában a Magyar Tudományos Akadémia elnöke..

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet regionális atlaszsorozatának keretén belül megjelent  kiadvány egyesíti a Magyarországról eddig megjelent országismertető könyvek és atlaszok erényeit.  A fejezetek felölelik a történeti földrajzi folyamatok, a természeti környezet, a népesség és település, és a gazdaság  témaköreit. Utóbbi a turizmus szerepével is foglalkozik, mint a lakosság életminősége növelésében szerepet játszó faktorral.

A gazdagon illusztrált műben 38 földrajzos, földtanos, geofizikus, meteorológus, botanikus, zoológus, talajtanos, energetikus, közgazdász és más tudományterületek képviselői nem csupán napjaink Magyarországáról, a világban elfoglalt helyükről nyújtanak átfogó képet, hanem a magyar állam történeti fejlődéséről, és általában a természeti- társadalmi környezetünk múltbeli alakulásáról is.

Az ország magyar nyelvű, „névkártyájának” is tekinthető atlasz  időszerű, társadalmunk egészét foglalkoztató témákat mutat be 200 térkép, ábra és 57 táblázat segítségével,

Az atlasz megvásárolható MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárában, Budapest Budaörsi út.45.,

 

 

Kép és szöveg: Csillag György

Fotósarok