Szabadidő magazin - FRISS 2009
Szabadidő magazin

FRISS 2009

2009. augusztus 6. 20:19 |

A KOGART Ház 27 fiatal képzőművész alkotásait mutatja be.

FRISS 2009

KOGART Ház, (1062 Budapest, Andrássy út 112.)

2009. augusztus 7. - szeptember 20.

 

 

A KOGART Friss című kiállítás-sorozata hatodik éve a végzős képzőművész-hallgatókat állítja fókuszba. 27 idén és tavaly végzett festő, szobrász, grafikus és intermédia szakos hallgató műveiből és diplomamunkáiból adunk keresztmetszetet.

 

A kiállításnak nincs előzetesen kijelölt tematikája, amely köré csoportosítottuk volna a műveket, ám ahogy haladtunk előre a munkában, egyre többször ütköztünk bele a „tekintet” témakörébe. Tekintet alatt nemcsak a fizikai látást értjük, a percepció mindennapi gyakorlatát, hanem valamifajta belső viszonyítási pontot, amely orientálja az alkotói folyamatokat. A plakáton szereplő szem tehát - mint a kiállítás kísérőmotívuma - egyszerre jelöl befogadói és alkotói magatartást.

 

Sok mindent lefed, illetve felfed ez a fogalom: a kurátor tekintetét, milyen művészek kerülnek a látókörébe, mely munkákat érint a pillantása; az alkotó tekintetét, amely tájékozódásairól, érdeklődéséről, szándékairól árulkodhat; maga a mű tekintetét, milyen perspektívákat, jelentésirányokat hordoz, milyen kapcsolódási pontok felé mutat és végül, de nem utolsó sorban a látogató tekintetét, ami kiválaszt vagy elutasít, elidőz vagy elsiklik.

A friss diplomásoknál különös hangsúlyt kap a tekintet. Jelentheti ez a kibontakozás, a tapogatózás első fázisait, amelyben a látásmódok öröklöttsége, vagy ösztönössége még nyersebben mutatkozik, jelentheti a szemrevételezést a nagyközönség és a szakma részéről, amelynek fórumain először tűnnek fel a pályakezdő művészek. A különböző nézőpontok és látásmódok pedig  létrehoznak egy nagyon izgalmas, interaktív mezőt, amely a kapcsolódások, elengedések szüntelen dinamikáján alapul.

Egy kiállítás lehetőséget ad arra, hogy kibillenjünk megszokott sémáinkból, hogy a világról alkotott képünk a tekintetek találkozásán/ütközésén keresztül formálódjon. Ne az a mondat keringjen elménkben, hogy „Ne nyúljanak a műtárgyakhoz”, hanem lépjünk közel hozzájuk, nyissuk ki a szemünket, és merjünk szembe nézni velük.

 

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány kuratóriuma - figyelembe véve a szakmai tanácsadók és a közönség véleményét – idén is kiosztja majd a KOGART-díjat a kiállítás résztvevői közül annak a képzőművésznek, akit munkája alapján arra a leginkább érdemesnek tart.

A kiállító művészek:

Adamkó Dávid, Blahó Borbála, Csík Gyula, Csík Richárd, Dallos Ádám, Deli Anna, Dénes Ágnes Dóra, Ducsai Péter, Fülöp Gábor, Gajcsi Blanka, Hatala Péter, Hegedűs Anett Lilla,  Horváth Roland, Huszánk Szilárd, Jakucs János, Koncz Viktória Éva, Könyv Kata, Mayer Éva, Nagy Karolina, Navratil Judit, Pintér Gábor, Podmaniczky Ágnes, Richter Zsuzsanna, Szőke Gábor Miklós, Szőke Gáspár, Szunyoghy Viktória, Veres Adrienn. 

Fotósarok