Szabadidő magazin - Nyaralás külföldön
Szabadidő magazin

Nyaralás külföldön

2011. július 30. 19:36 |

Jogsegély az Unión kívül nyaralóknak.Az új útlevelek tartalmazzák a konzuli védelemmel kapcsolatos információkat.

Idén minden hatodik európai vakációját az Unión kívül tölti

Összességében az európaiak évente körülbelül 90 millió alkalommal utaznak üzleti célból vagy turistaként az Unión kívülre. Mi történik azonban akkor, ha az Ön tagállama nem rendelkezik nagykövetséggel vagy konzulátussal az adott országban?

Valamennyi uniós polgárt megilletnek bizonyos európai polgári jogok. Amennyiben az Ön országa nem rendelkezik képviselettel, segítséget kérhet például egy másik uniós tagállam nagykövetségétől vagy konzulátusától. E jog olyan mindennapi problémákra is kiterjed, mint a súlyos baleset vagy betegség, ha valakinek ellopták az útlevelét, illetve az olyan válsághelyzetek, mint a közelmúlt líbiai eseményei. Az e joggal kapcsolatos tudatosság növelése érdekében az új uniós útlevelek tartalmazzák majd a konzuli védelemmel kapcsolatos információkat, valamint annak az uniós honlapnak a címét is (www.consularprotection.eu), amely részletes információkkal szolgál arról, hogyan kaphatnak Önök segítséget az Európai Unión kívül töltött vakációjuk alatt. 20 tagállam már bevezette ezt a gyakorlatot, illetve megerősítette, hogy az újonnan kibocsátott útleveleik fogják ezen információkat tartalmazni. A többi tagállam várhatóan a későbbiekben csatlakozik.

„Mivel nyáron az uniós állampolgárok külföldre utaznak, fontos, hogy ismerjék jogaikat”, mondta Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos. „Joguk van bármely uniós tagállam konzulátusának vagy nagykövetségének segítségét kérni abban az esetben, ha tagállamuk egy EU-n kívüli országban nem rendelkezik képviselettel. A védelemhez való jog ugyanolyan feltételek mellett illeti meg őket, mint azon tagállam állampolgárait, amelynek nagykövetségéhez fordulnak. E jogok megerősítése és az állampolgárok mindennapi konzuli védelmének megkönnyítése érdekében az Európai Bizottság a következő hat hónapban jogszabályi intézkedéseket javasol majd a koordináció és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében. A konzuli védelem az európai szolidaritásról szól. A polgároknak tudniuk kell, szükség esetén hová fordulhatnak segítségért, és nem kell aggódniuk az adminisztratív eljárások miatt.”

Csupán az Egyesült Államokban, Kínában és Oroszországban rendelkezik mind a 27 uniós tagállam diplomáciai képviselettel. A Líbiában, Egyiptomban és Jemenben kialakult válságok rámutattak arra, hogy a külföldön rekedt állampolgárok konzuli támogatása mennyire fontos. Mintegy 6 000 uniós polgár tartózkodott például Líbiában a válság kitörésekor, ugyanakkor csak nyolc tagállam rendelkezett ottani képviselettel. A konzuli védelem az olyan mindennapi helyzetekben is fontos, mint a súlyos baleset vagy betegség, ha valakinek ellopták az útlevelét, illetve elvesztette azt, illetve ha letartóztatták vagy őrizetbe vették.

Bár az európaiak 62%-a vár el a saját tagállamának nagykövetsége által nyújtott segítséggel azonos segítséget egy másik tagállam nagykövetségétől, nem minden európai polgár, illetve konzulátusi tisztviselő van tudatában a konzuli védelem uniós dimenziójának.

Az uniós polgárságról szóló 2010. októberi jelentésében (lásd IP/10/1390 és MEMO/10/525) a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy jogszabályi intézkedések és jobb tájékoztatás révén hatékonyabbá tegye az uniós polgárokat megillető azon jogot, hogy egy harmadik országban segítséget nyújtsanak a számukra.

A Bizottság létrehozott egy külön weboldalt (www.consularprotection.eu), ahol az Unión kívüli országokba utazó uniós polgárok utazási tanácsokat kaphatnak, illetve ahol megtalálhatják a legközelebbi nagykövetség elérhetőségeit (IP/11/355). A Bizottság ez év végéig jogalkotási javaslatot nyújt be az alábbiakat illetően:

  • a jogbiztonság fokozása a konzuli védelem alkalmazási köre, feltételei és eljárásai tekintetében és optimalizált erőforrás-felhasználás válságos időszakokban is,

  • a képviselettel nem rendelkező uniós polgárok napi szintű konzuli védelmének elősegítéséhez szükséges koordinációs és együttműködési intézkedések megállapítása, valamint a válsághelyzetekben nyújtott konzuli védelem pénzügyi ellentételezésének szabályozása.

További információk:

Fotósarok