Szabadidő magazin - Új fogyasztói irányelvek
Szabadidő magazin

Új fogyasztói irányelvek

2011. október 14. 20:23 |

Termékbemutatók, internetes vásárlások.

 

Közös szabályok üzleten kívül kötött és távollévők között kötött szerződésekre, 14 napos elállási lehetőség és visszafizetési kötelezettség, széleskörű tájékoztatási kötelezettség a kereskedők részéről és a fogyasztók hatékonyabb védelme. Többek között ezen szabályok azok, amelyek az új, Európai Uniós irányelv tartalmát adják, és melyek 2013-tól kezdve mindegyik uniós tagállamban alkalmazandóak lesznek. Üzlethelyiségen kívül és távollévők között kötött szerződésekre egységes jog alkalmazandó az Európai Unió területén..

Az új irányelv két fogyasztói szerződéstípust foglal magában: egyrészt az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéseket, melyeket a vállalkozások székhelyén, telephelyén kívül kötnek. Tipikusan ilyenek a házaló kereskedés egyes fajtái, az árubemutatók, az utazással egybekötött termékbemutatók, melyek számtalan problémát és komoly anyagi következményeket okoznak hazánkban elsősorban az idősebb korosztály számára.

Másrészről az irányelv szabályozza a távollévők között kötött szerződéseket, melyek Európa-szerte egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Az online, interneten keresztül történő vásárlások száma rohamosan nő, akárcsak a más táveszközök használatával létrejött szerződéses jogviszonyok is. Ugyanakkor ezen körben is kiemelt védelemre szorulnak a fogyasztók, hiszen mind a terméktől, mind az eladótól távol tartózkodva vásárolnak meg egy adott árut, nem egyszer okozva komoly kellemetlenségeket a megrendelőnek. Ha pedig nem azt az árut kapják meg, amelyet szerettek volna, vagy egyszerűen nincs szükségük rá, gyakori, hogy a vállalkozás elérhetetlen, a fogyasztói jogok gyakorlása pedig lehetetlen.

A vállalkozások

Sőt, a fogyasztóknak kifejezetten meg kell erősíteniük, hogy tudomásul vették, adott szolgáltatásnak ellenértéke van.

A tájékoztatási kötelezettség kiterjed az elállás részletes feltételeire, illetve egy szabvány elállási nyilatkozat átadására is. Ez utóbbi helyett természetesen saját nyilatkozattal is élhet elállási jogával a fogyasztó, de a formanyomtatvány feltétlenül megkönnyíti joga gyakorlását. Az elállási jog a jelenlegi hazai normák alapján nyolc munkanap, melyet az új irányelv egységesen 14 napra bővít. Üzlethelyiségen kívül megkötött szerződés esetén ez az időszak attól a naptól kezdődik, amikor a fogyasztó aláírja a megrendelőlapot. Távollévők között kötött szerződésnél az elállási időszak attól a naptól kezdődik, amelytől a fogyasztó vagy az általa megjelölt személy a megrendelt árut átveszi. Új és rendkívül fontos rendelkezés, hogy a kereskedőnek az elállást követő 14 napon belül vissza kell térítenie a fogyasztó részére a termék árát, beleértve a szállítási költséget, utóbbi esetben kivéve, ha a szerződés megkötésekor kifejezetten és egyértelműen arról tájékoztatta a fogyasztót, hogy annak megtérítése a vásárlót terheli.

Az irányelv általános, az adásvételi szerződésekre vonatkozó rendelkezése körül kiemelten fontos, hogy a szállítási idő tekintetében a felek közötti eltérő megállapodás hiányában a kereskedő a szerződés megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles leszállítani az árukat, a fogyasztó birtokába vagy rendelkezése alá bocsátva azokat.

Az irányelv további újdonsága, hogy megtiltja a kereskedőknek, hogy az általuk az adott fizetési mód igénybevétele után fizetendő díjat meghaladó további díjat terheljenek a fogyasztókra. A tagállamoknak ezen felül biztosítani kell, hogy ha a kereskedő telefonvonalat használ a megkötött szerződés céljaira történő kapcsolattartásra, akkor a fogyasztót – amennyiben ő lép kapcsolatba a kereskedővel – az alapdíjnál magasabb összeg ne terhelje.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége  felhívja a vállalkozások figyelmét arra, hogy a kötelező alkalmazási határidőig, azaz 2013-ig is már vegyék figyelembe az új fogyasztói irányelvet, és annak szabályait alkalmazzák a közeljövőben is.

széleskörű tájékoztatási kötelezettséggel bírnak a fogyasztók felé, így a szerződéseknek részletesen tartalmazniuk kell többek között a fizetési, szállítási, teljesítési feltételeket, a teljes költséget és minden egyéb díjat.

Fotósarok