Szabadidő magazin - Titkos írás
Szabadidő magazin

Titkos írás

2012. április 8. 20:06 |

A magyar irodalomtörténet olvasatlan lapjai.

Szőnyei Tamás: Titkos írás 1-2. kötet
Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956-1990
 
175x245 mm, 2248 oldal, ára: 9.999,- Ft
 
Noran Könyvesház, 2012.
 
Térségünkben, így hazánkban is az irodalom különös politikai szerepet töltött be.. A hatalom birtokosai ezért megkülönböztetett figyelemmel fordultak az irodalmi élet művelói felé. A kötet sajátos kordokumentum,  a Petőfi Kör és a korabeli Irószövetség tevékenységétől egészen a rendszerváltó irodalomig követi nyomon az eseményeket, az egyéni sorsok alakulását. A besúgók jelentéseiből kirajzolódik a hatalom mechanizmusa, mely hatást gyakorolt  az irodalmi élet szereplőinek sorsára. 
A XIX. Budapesti  Nemzetközi Könyvfesztiválra megjelenő kétkötetes, monumentális munka a rendszerváltás előtti magyar irodalom és a belbiztonsági  szolgálatok viszonyát tárgyalja. A több mint kétezer oldalnyi izgalmas anyag nem csupán ügynöki jelentkezéseket tartalmaz, de azok szakszerű feldolgozásával, szerkesztésével és szerzői kommentálásával sajátos korrajzot fest a kádári korszakról.

A kötetben olvasható jelentések torz tükrében hol sivár, hol elszomorító, nem ritkán azonban vidám színekben tűnik fel a magyar szellemi élet. Utóbbi illusztrálására részlet egy 1961 március 15.-én kelt ügynöki jelentésből, mely szerint:: Illyés "megváltotta belépőjegyét a rafinált kártevésre"
 
'56 után a hatalom igyekezett a legmesszebb menő ellenőrzést gyakorolni az irodalmi élet fölött. Intézményes szinten (az írószövetségben, újságok, folyóiratok, könyvkiadók szerkesztőségeiben, kutatóintézetekben, egyetemi tanszékeken, rádióban, televízióban) és a magánszférában (baráti körökben, kávéházi asztaltársaságokban) egyaránt, sőt az emigránsok között is. Meg kellett akadályozni a tabukra fittyet hányó szavak, mondatok és művek publikálását, és megtorolni, ha netán mégis átcsúsztak az ellenőrzésen. Le kellett szerelni a lapalapítási kezdeményezéseket, és odasózni, ha egyes folyóiratok, irodalmi, művészeti csoportosulások merészeltek autonóm módon működni.  

Az állambiztonsági szolgálat évtizedeken át nagy erőkkel dolgozott az intézkedéseket megalapozó információk megszerzésén. A hivatásos állomány és az ügynöki hálózat által termelt dossziék sok ezer oldala tanúskodik erről."
A kötetet irodalomjegyzék és névmutató zárja.
 

Fotósarok