Szabadidő magazin - Tandíj a felsőoktatásban
Szabadidő magazin

Tandíj a felsőoktatásban

2012. szeptember 10. 20:59 |

Eltérő költségek Európában

Az Európai Bizottság jelentése szerint nagymértékben eltérő felsőoktatási költségek terhelik a hallgatókat Európában.

A tandíjak Angliában a legmagasabbak, ahol a hallgatók akár 9 000 angol fontot (körülbelül 11 500 eurót) is fizetnek egy tanévért, míg kilenc ország (Ausztria, Ciprus, Dánia, Finnország, Görögország, Málta, Norvégia, az Egyesült Királyságon belül Skócia, valamint Svédország) a legtöbb esetben nem számít fel tandíjat. Általában az északi államok a legbőkezűbbek, noha Finnország és Svédország a közelmúltban csatlakozott Dániához, és tandíjat vezetett be a külföldi hallgatók esetében. Izland és Norvégia kivételével most már minden ország tandíjat szed a nem európai hallgatóktól.

Sok tandíjmentes ország ‑ úgymint Ausztria, az Egyesült Királyságon belül Skócia és az északi államok ‑ bőséges támogatást is biztosít a hallgatóknak, például szociális ösztöndíjat és diákhitelt A tandíjakra és támogatásokra vonatkozó információk most már szabadon elérhetők online azon hallgatók számára, akik meg akarják vizsgálni, hogy mekkora oktatási költségek terhelnék őket a különböző európai országokban.

„Most, hogy a hallgatók könnyebben össze tudják hasonlítani a különböző országokban felmerülő oktatási költségeket, remélem, hogy fokozódni fog a hallgatói mobilitás, és a hallgatók a számukra legmegfelelőbb programokat választhatják majd”, nyilatkozott Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos.

„Már nagyon időszerű volt elkészíteni ezt a fontos jelentést: emlékeztet minket arra, hogy Európa számára a korszerűsített oktatás és képzés jelenti a hosszú távú jólét alapját, valamint a kulcsot gazdasági nehézségeink leküzdéséhez.”

A jelentés arra is rávilágít, hogy nagy különbségek vannak a hallgatóknak nyújtott támogatások terén is, amelyek Németországban, az északi államokban és az Egyesült Királyságban bőségesek, míg a bolgár, cseh, észt, magyar, lett és litván hallgatók csak korlátozott mértékű támogatásban részesülnek.

Abban is jelentősek az eltérések, hogy ki jogosult támogatásra: van, ahol a támogatásokat rászorultság alapján biztosítják, míg máshol mindenki számára elérhetőek. Az országok közel felében a hallgatók teljes támogatási csomagjának jelentős részét képezi a családi pótlék és a hallgatók szüleinek biztosított adókedvezmények.

A legmagasabb tandíjak

A legmagasabb tandíjakat az Egyesült Királyságban (Angliában, Walesben és Észak-Írországban) kell fizetni. 2012-ig az éves tandíj összege 3 375 angol font volt az alapképzésben. 2012 szeptemberétől Angliában a tandíj alapösszegét 6 000 fontra, a maximumát pedig 9 000 fontra emelték. Angliában a hallgatók a tandíjak kifizetésére diákhitelt vehetnek igénybe, amelyet addig nem kell visszafizetniük, amíg nem találnak aránylag jól fizetett munkahelyet. Walesben ugyanakkor a walesi kormány fedezi a walesi illetőségű hallgatók tandíjjal kapcsolatos pluszköltségeit, még akkor is, ha Walesen kívül folytatják tanulmányaikat. Észak-Írországban, a 2012/13-as tanévben a tandíjak csak az infláció mértékével emelkednek, 3 465 fontra.

Tandíjmentesség

9 olyan ország, amelyekben a hallgatóknak nem kell tandíjat fizetniük (ez nem vonatkozik az EU/EGT-n kívülről érkező külföldi hallgatókra). Ezek az országok Ausztria, Ciprus (alapképzés), Dánia (noha a részképzésben részt vevő hallgatók fizetnek tandíjat), Finnország, Görögország és Málta (alapképzés), Norvégia, az Egyesült Királyságon belül Skócia (alapképzés) és Svédország.

Németországban, a 2012/13-as új tanévben két tartományban (Bajorországban és Alsó-Szászországban) kell tandíjat fizetni, míg a többi 14 tartományban nem.

A tandíjköteles hallgatók aránya

A tandíjat fizető hallgatók aránya jelentősen eltér az egyes országok között. Számos országban minden hallgató fizet tandíjat; ez vonatkozik Belgiumra (Flamand Közösség), Bulgáriára, a Cseh Köztársaságra, Angliára, Izlandra, Liechtensteinre, Hollandiára, Lengyelországra, Portugáliára, Szlovákiára és Törökországra. Hét országban (a belgiumi Francia Közösségben, Észtországban, Franciaországban, Magyarországon, Olaszországban, Lettországban és Romániában) a hallgatók többsége tandíjat fizet. Négy országban (Horvátországban, Németországban, Litvániában, Szlovéniában) a hallgatók kisebb része fizet tandíjat, végül pedig a fent említett 9 országban a hallgatók – az említett kivételektől eltekintve – nem fizetnek tandíjat.

Fotósarok