Szabadidő magazin - Európai Unió Könyvesbolt
Szabadidő magazin

Európai Unió Könyvesbolt

2009. október 15. 18:45 |

A digitális könyvtárban 110 000 uniós kiadvány díjmentesen.

az EU-Könyvesbolt digitális könyvtára immár a neten

12 millió szkennelt oldal révén több mint 110 000 uniós kiadvány férhető hozzá díjmentesen az EU-Könyvesbolt (EU Bookshop) digi tális könyvtárából. A digitális könyvtár, melyet október 16-án a frankfurti könyvvásáron mutattak be, lehetővé teszi az Európai Unió intézményei, ügynökségei és egyéb szervei nevében a Kiadóhivatal által 1952 óta közzétett összes kiadvány elérését.

A Kiadóhivatal archívuma már hosszú idők óta Európa történelmének valóságos kincsesládája. Kiadványok, mint például Jean Monnet-nak, a Főhatóság elnökének 1952 szeptemberében, a Közgyűlés első ülésén elhangzott beszéde vagy a Közösség tevékenységeiről szóló, 1953 -as, francia nyelvű általános jelentés a Kiadóhivatal digitális könyvtára révén virtuálisan ismét életre kelhetnek. A régi kiadványokhoz naponta társulnak újak. Leonard Orban, a többnyelvűségért felelős biztos szavaival élve: „A digitális könyvtár felszabadítja az Európai Unió papírra rótt emlékezetét. A több millió, immáron 23 nyelven és mindenki számára elérhető oldal tanújele annak, hogy az Európai Unió folytonos elkötelezettséget vállal a nyelvi sokszínűségben megvalósuló európai történelem megőrzése és továbbvitele mellett.

A Kiadóhivatal digitális könyvtára a nyomtatott kiadványok digitalizálása iránti növekvő igénynek kívánt eleget tenni. 2007 folyamán a Kiadóhivatal elindított egy szolgáltatást a dokumentumok PDF-formátumú lekérésére, melyen keresztül a felhasználók az archívumban szereplő kiadványok lehívását és igény szerinti szkennelését kérhették. A szolgáltatás iránt olyan mértékű volt az igény, hogy a rendszer hat hónapon belül túlterheltté vált. A felhasználók jobb kiszolgálása érdekében úgy döntöttek, hogy az archívum óriási dokumentumállományának teljes tartalmát beszkennelik.

Ennek eredményeként – két éven belül – több mint 14 millió, web-optimalizált PDF-fájlt tettek díjmentesen elérhetővé a nyilvánosság számára. A digitális könyvtárban 12 millió oldalnyi régi, valamint 2 millió oldalnyi új, szkennelt kiadvány található. Az EU-Könyvesbolt - az általa évente megjelentetett 1600 új kiadvánnyal – egy értékes, csaknem 50 nyelven elérhető információforrást jelent az uniós polgárok, újságírók, oktatási szakemberek, könyvtárosok, kiadók és az európai ügyek iránt érdeklődő, bármely más felhasználó számára, lehetőséget biztosítva a dokumentumok nyomtatott másolatának megrendelésére is.

Az EU-Könyvesboltban található kiadványok az Europeana oldalán keresztül is elérhetők, amely digitalizációs projektben számos kiemelkedő, nemzeti európai könyvtár és archívum vesz részt. Az EU-Könyvesbolt tehát az uniós intézmények szempontjából egészíti ki a nemzeti Europeana-gyűjteményeket.

Rövid tények

A Kiadóhivatal digitális könyvtára – tekintettel a projekt időtartamára és az eredmények minőségére – a maga nemében a világ egyik legambiciózusabb projektje:

  • az EU-Könyvesbolton keresztül összesen több mint 110 000 kiadvány érhető el;

  • 12 millió oldalt szkenneltek be 2008 februárja és 2009 szeptembere között;

  • a digitális könyvtár az uniós intézményekhez tartozó több mint 370 szerző műveit képvisel;

  • körülbelül 50 különböző nyelven találhatók itt dokumentumok: az EU valamennyi hivatalos nyelvén és pl. oroszul és kínaiul is;

  • a legkiemelkedőbb időszakban havonta több mint 1,4 millió oldalt szkenneltek be.

 

Fotósarok