Szabadidő magazin - Európa fürdővízei
Szabadidő magazin

Európa fürdővízei

2013. május 26. 22:06 |

Javuló vízminőség.

Európa fürdővizeinek minősége folyamatosan javul

Az Európai Unióban a fürdőhelyek 94%-a eleget tesz a vízminőségre vonatkozó minimumkövetelményeknek – írja az éves jelentés, amelyet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség készített az európai fürdővizek minőségéről. Kiváló minőségű vízzel a fürdőhelyek 78%-a rendelkezik, a minimumkövetelményeket pedig a tavalyi jelentéshez képest 2%-kal több fürdőhely teljesíti.
Magyarországon 2012-ben a 232 fürdővízből 132  (56,9%) volt kitűnő minőségű, ami egy év alatt 1,2%-os növekedést jelent. Jó minősítést kapott 11,2% (26 fürdőhely), kielégítőt 1,7% (4 fürdőhely), gyönge minőségűt 2,2% (5 fürdőhely), 8 fürdőhely pedig zárva tartott a 2012-es szezonban. A fürdőhelyek mintegy 25%-áról nem állnak rendelkezésre adatok.

 

Ki kell emelni Ciprust és Luxemburgot, ahol az összes felsorolt fürdőhely vize kiváló minősítést kapott. További nyolc ország ért el az uniós átlag feletti kiváló minőségi értékeket: Málta (97%), Horvátország (95%), Görögország (93%), Németország (88%), Portugália (87%), Olaszország (85%), Finnország (83%) és Spanyolország (83%). Ez előrelépés az előző év eredményeihez képest, és azt jelenti, hogy továbbra is folytatódik az a pozitív tendencia, amely 1990-ben kezdődött, amikor a fürdővizek minőségéről szóló irányelv alapján ellenőrizni kezdték a fürdővizek minőségét.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) minden évben összesíti a fürdővízre vonatkozó adatokat. Ezeket az adatokat a helyi hatóságok gyűjtik az Európai Unió 27 tagállamában, valamint Horvátországban és Svájcban, mégpedig az alapján, hogy összesen több mint 22 000 helyszínen mintát vesznek a fürdővízből, és megnézik, hogy bizonyos, a szennyvízből és állattenyésztésből eredő baktériumok szintje mekkora. A helyszínek több mint kétharmada tengerparton, a fennmaradó rész pedig folyók és tavak mellett található.

Minden éves jelentés az előző strandszezon adatain alapul, így az idei jelentés a 2012 nyarán gyűjtött adatok összesítése. Az általános javulás ellenére az ez évi jelentés arra világít rá, hogy a tengerparti strandok, valamint a tó- és folyóparti fürdőhelyek mintegy 2%-án rossz a víz minősége. Nem megfelelő fürdőhelyek a legnagyobb arányban Belgiumban (12%), Hollandiában (7%) és az Egyesült Királyságban (6%) fordultak elő. E strandok közül néhányat be is kellett zárni a 2012-es idényben. A tengerparti fürdőhelyekről általánosságban elmondható, hogy igen jó minősítést értek el: az uniós fürdőhelyek több mint 95%-a megfelel a minimumkövetelményeknek, és 81%-uk kiváló minőségű. Ezzel összehasonlítva a tó- és folyóparti fürdőhelyek 91%-a haladja meg a minimális küszöbértéket, és 72%-uk kiváló minőségű.

Egyes területeken ugyan még mindig problémát jelent a csapadékvíz-túlfolyás, ami olyankor fordul elő, amikor a vízelvezető-rendszer nagy esőzések idején nem képes megbirkózni a csapadék mennyiségével, azonban a magasabb színvonalú szennyvíztisztításnak, valamint annak köszönhetően, hogy kevesebb nyers szennyvíziszapot raknak le a környezetben, javult a vízminőség. A 90-es évek elején a fürdőhelyeknek még csak mintegy 60%-a rendelkezett kiváló minőségű vízzel, és 70%-uk tett eleget a minimumkövetelményeknek

Fotósarok