Szabadidő magazin - Tutenhamon kincsei
Szabadidő magazin

Tutenhamon kincsei

2009. október 31. 17:35 | Gold György

"Zűrös család egy zűrös korban" Egy fiatalember, akit ki akartak iktatni a történelemből.

                               A VAM Designe Centerben hat hónapig látogatható Tutenhamon kincseinek másolataiból nyílt kiállítás.

 

Beszélgetés Dr. Liptay Évával, a kiállítás magyar konzulensével, a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének vezetőjével.

 

Mit jelent az, hogy replika, miért érdekes ez a kiállítás, mi haszna van a másolatokból összeállított kiállításnak, miből, hogyan és kik készítették az itt látható tárgyakat?

 

A replika teljesen pontos, méret-, és anyaghű másolatot jelent. Vagyis az itt látható kb. 1000 tárgyat neves egyiptológus szakemberek ellenőrzése mellett, több év munkájával készítették. Minden darab az eredeti tárgy lehető legpontosabb, leghűségesebb másolata. Ami az eredetiben arany, az itt is aranyból készült vagy aranyozott. A múzeumoknak két feladatuk van. A rájuk bízott tárgyak megőrzése az utókornak, valamint e tárgyak bemutatása a nagyközönségnek. Sajnos ez a két feladat gyakran ellentmond egymásnak.  Ugyanis a látogatók fizikai jelenléte, leheletük, hőmérsékletük stb. a kiállított tárgyak állagának romlásához vezet. Erre, és az utaztatásukkor felmerülő problémákra jelent megoldást a pontos másolatok elkészítése és azok utaztatása. Ez a lelet együttes ilyen formában csak Kairóban látható. Illetve így ott sem, mert itt, a kiállítás elején a látogatót az a kép fogadja, melyet a sír feltárásának pillanatában Carter és Carnarvon láttak. Ugyanis a feltáráskor készült fotók segítségével pontosan rekonstruálták a sír első két termét.  A kiállítás további részében tematikus csoportosításban láthatók Tutenhamon fáraó kincsei. A szakrális, a halotti kultuszhoz szükséges tárgyak, az uralkodás kellékei, a gyermekkori tárgyai, a családjával kapcsolatos tárgyak, a szórakozáshoz szükséges tárgyak stb. A látogatót filmvetítés, bőséges tudományos felirat-anyag valamint a mindenki részére biztosított magyar nyelvű úgynevezett audio-gide segíti a tájékozódásban.

 

A Tutenhamon sír feltárásának körülményei, jelentősége ?

 

Szinte napra pontosan 87 évvel ezelőtt, távolították el az első követ a sírkamra bejárata elől. A felfedező Howard Carter viszonylag kevés iskolát végzett, régészeti rajzolóként dolgozott, így került Egyiptomba. Autodidakta módon tanult és tanulmányozta az ókori Egyiptom történetét. Évek alatt az egyik legjobb, legelismertebb szakemberré vált, olyan szakemberré, aki a szaktudás mellett rendelkezett a régészethez szükséges intuícióval is. Abban a korban a régészek nagy részének az volt a véleménye, hogy ami királysírt fel lehetett fedezni, azt már felfedezték és több, gazdagabb lelet már nem várható. Carter azonban rátalált olyan tárgyakra, melyekből arra a következtetésre jutott, hogy kell lennie egy Tutenhamon nevű fáraó sírjának valahol a közelben. A további feltárási munkákhoz sikerült elnyernie Lord Carnarvon támogatását és anyagi hozzájárulását. Ám 5 év munkája sem hozta meg a kívánt eredményt. Ekkor Carnarvon, akinek fogytán volt a türelme és a pénze, el akart állni a munka folytatásától. Carternek sikerült kikönyörögnie még egy hatodik ásatási évadot. Szinte az utolsó percben, 1922. november 4-én megtalálták a sírkamrába vezető lépcsőt. Értesítette a Lordot, aki azonnal Egyiptomba sietett és néhány hét múlva feltörték a sírkamra érintetlen pecsétjeit. Ekkor tárult a szemük elé az a fantasztikus látvány, melyet a kiállításon láthatunk.

 

 

 

 

 

Tutenhamon családja és élete?

 

A család körül sok a bizonytalanság. Arról, hogy kik voltak a szülei többféle feltételezés van forgalomban. „Zűrös család, egy zűrös korban” Ma a legvalószínűbbnek látszik, hogy apja a különös ember és különös uralkodó, Ehnaton volt. Ez a kor az úgynevezett „amarna kor” az egyiptomi történelem egyik nagy korszaka. Ehnaton fáraó szakított az addigi istenek kultuszával és az addig tisztelt Amon isten helyett Atont a (Nap) isten kultuszát vezette be, ami valóságos „rendszerváltást” eredményezett.  Ezzel a fontos lépéssel egyszerre került szembe az igen jelentős befolyással bíró Amon papsággal és teremtett meg egy az addigitól eltérő, másfajta művészetet. Ez, az udvari művészet vált a kor divatos művészeti irányzatává. Ehnaton egyik felesége volt, a berlini büsztjéről ismert világszép Nefertit (Nofretete). Az azonban, hogy ő lenne Tutenhamon anyja, nem bizonyított. Ehnaton halála után hosszas huzavona kezdődött a trónutódlás kérdésében, végül az akkor kb. 9 éves Tutenhamon lett az új fáraó. Természetesen gyermekkorában az uralkodás feladatait nem ő, hanem Egyiptom néhány főembere látta el.

 

 

A fiatal fáraó hirtelen halála?

 

A fáraók halálára már szinte születésükkor elkezdtek készülni, hogy a temetési rítusokhoz, a túlvilági üdvözüléshez és istenné válásához szükséges rituális kellékek elkészülhessenek.

Azonban Tutenhamon rövid uralkodás után kb. 18-19 évesen hirtelen meghalt. A koponyáján látható lyuk alapján sokáig az a hiedelem tartotta magát, hogy valószínűleg gyilkosság áldozata lett. Ám néhány évvel ezelőtt CT vizsgálatnak vetették alá a múmiát és megállapították, hogy az egyik combcsontja törött. Ebből arra következtetnek a szakemberek, hogy a koponyasérülés valószínűleg a balzsamozás közben keletkezhetett, vagy esetleg akár a sír feltárása után, tehát a halálát nem gyilkosság okozta. Valószínűsíthető, hogy sport-, vagy vadászbaleset következtében eltörte a lábát és a nyílt törés elfertőződött. Ez okozhatta hirtelen halálát. Ennek tudható be, hogy nem a számára kijelölt valóban királyi, de még korántsem kész sírba temették, hanem valószínűleg valaki más számára készült, kisebb sírt dísztettek fel a Tutenhamon temetéséhez szükséges festményekkel, feliratokkal. Ezt bizonyítja az is, hogy a vele eltemetett tárgyak egy része méreténél fogva nem, vagy csak alig fért el a sírban. Így pl. a fáraó díszkocsijai is szétszedve kerültek be a sírba.

 

 

A talált leletek minősége, jelentősége?

 

A látogató, akár szakember, akár csak érdeklődő, még így a másolatokat látva is elámul azon a hihetetlen tökéletességen, gondosságon, technikai tudáson és művészi szépségen, amit ezek a tárgyak bizonyítanak. Szinte felfoghatatlan, hogyan tudták viszonylag kezdetleges bronz eszközökkel előállítani ezeket a tárgyakat, hiszen a vas abban a korban még nem terjedt el Egyiptomban, csak néhány luxustárgy készült belőle a fáraó részére. Az bizonyos, hogy az alkotók a tudásnak és művészi képességeknek olyan fokon voltak birtokában, amelyet csak csodálni lehet. A tárgyak jelentősége nem csak szépségükben, értékükben rejlik, hanem abban, hogy egyedüli érintetlen királysír-leletként bepillantást engednek a fáraó életébe gyermekkorától kezdve felnőttkoráig, illetve a családja életébe is.  Így aztán megcsodálhatjuk játékszerein kívül például az íráshoz szükséges készletét, mégpedig használt állapotban, vagyis igenis, ezzel a készlettel tanult írni. Láthatunk hangszereket, láthatjuk a temetéshez használt saruját, de a mindennap hordottat is. Láthatjuk a vele eltemetett finom kelméket, olyanokat amelyből az öltözetei készültek. Sőt a mai technikai lehetőségek birtokában még arcának rekonstrukcióját is elkészítették.  Vagyis szinte kézzelfogható közelségbe kerül egy évezredekkel ezelőtt élt fiatalember élete. Egy olyan fiatalemberé, akit halála után ki akartak törölni a történelemből, akinek nevét meg akarták semmisíteni. Ezzel a halál utáni üdvözülés lehetőségétől is meg akarták fosztani, hiszen hitük szerint a túlvilágon az üdvözüléshez elengedhetetlen volt a halott nevének ismerete.  De mégis, ennek ellenére, vagy éppen ezért, ma ő a valaha élt egyik leghíresebb uralkodó, akinek neve már mindörökre fennmarad, és semmi nem gátolhatja túlvilági üdvözülését.

Fotósarok