Szabadidő magazin - Vidékfejlesztési Országos Fórum
Szabadidő magazin

Vidékfejlesztési Országos Fórum

2009. november 18. 21:02 |

A szakmai rendezvény tematikája

A rendezvény témája, a meghívotti kör és programja egyértelműen szakmapolitikai.

A fórum fontosságát a következő tények és adatok is megerősítik:

1.   Magyarország „vidékiességét” kifejezi az, hogy az 1500 főnél kisebb lakosságú települések aránya 66 % és ezek területe teszi ki az ország területének 60 %-át. Ugyanakkor a népesség csupán 20 %-a él itt.

2.   Mintegy egy millió ember külterületen él. Ők azok, akik az urbánus közszolgáltatásokat kevésbé vagy hátrányosabban tudják igénybe venni a belterületi lakosokhoz képest.

3.   A emberek számára a falu, a tanya, az erdő és mező, a vizek partja három dimenzióban : 1. van, akinek lakóhely, 2. van, akinek munkahely, 3. van, akinek üdülő- és kirándulóhely.

4.   Az ország mezőgazdasági területe 5 millió 864 ezer hektár, amely arányát tekintve egyedülállóan magas Európában. A mezőgazdasági terület 77%-a szántóterület, 18%-a gyep. A konyhakert, a gyümölcsös és a szőlőterület együttesen 5%-os aránnyal részesedett a mezőgazdasági területből. A magyar háztartások harmada-negyede érintett a mezőgazdaság ügyében. A mezőgazdaság adja a GDP 3 %-át.

5.   Közép Európa vidéki térségeinek a következő trendekkel és problémákkal kell szembesülniük: (részlet „Európai Területi Együttműködés 2007-213 Közép Európai Operatív Program” EU kiadvány 3. terv-változatából 2006.12.21.)

·      Erős függőség a vidék-specifikus gazdasági ágazatoktól (mező- és erdőgazdaság, bányászat, stb.);

·      A vidéki társadalom csökkenő és elöregedő népességének helyt kell állnia a strukturális változások követelményeinek, a mezőgazdasági termelés csökkenése, vagy a domináns ágazatokban a munkahelyek elvesztése;

·      Hátrányos helyzetek az anyagi és emberi tartalékokat illetően;

·      Perifériális elhelyezkedés, hiányos közlekedési hálózat, gyenge kötődés a központi régiókkal;

·      A munkanélküliség magas szintje és a kedvezőtlen foglalkoztatási struktúra következtében a munkalehetőségek is elmaradnak;

·      Agyelszívás;

·      Problémák a műszaki és szociális infrastruktúrák stabil működésében

Mindazonáltal néhány vidéki térségnek potenciális lehetősége van, hogy a szerkezeti változások folyamatát sikerrel teljesítse.

Ennek kulcstényezői:

1.  Hozzáférési lehetőségek az infrastruktúrához, az ismeretekhez, a technológiákhoz;

2.  A természeti és kulturális örökségekkel kapcsolatos fejlesztések (pl. turizmus)

3.  A gazdasági alapok diverzifikálása (új termékek, új piacok, együttműködési hálózatok, új termelési módszerek, agrár-környezetgazdálkodási intézkedések, organikus termékek)

4.  Strukturális változások a mezőgazdaságból a szolgáltatási, a rekreációs ágazatok felé.

 

 

 

A VOF Szerkesztőbizottsága tagjai:

 

Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége – MTTSZ gesztor

(mttfsz@gmail.com tel: 3562 208

Agrármunkaadók Országos Szövetsége – AMOSZ, Falusi és Agrárturizmus Országos Szövetsége – FATOSZ, Ipartestületek Országos Szövetsége – IPOSZ, Falvak és Kisvárosok Magyarországi Műhelye Egyesület, Magánerdő Tulajdonosok Országos Szövetsége, Magyar Biomassza Társaság, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Országos Szövetsége, Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége, Vidék Parlamentje

Fotósarok