Szabadidő magazin - Herend
Szabadidő magazin

Herend

2013. december 15. 15:42 |

Társadalmi és kulturális szerepvállalás. Együttműködési szerződés a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel.

A Magyar Nemzeti Múzeum ünnepélyes keretek közt kötött hosszú távú stratégiai, együttműködési megállapodást a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-vel. A két nagy múltú és kulturális tekintéllyel bíró intézmény közös kiállítások szervezését, egymás kölcsönös támogatását tűzte ki célul, nem titkolva azt a szándékot sem, hogy példát mutasson a gazdasági szféra és állami kulturális szféra egymást segítő, értéket teremtő összefogására.

Az együttműködés első mozzanataként Herend olyan értékes porcelántárgyakat bocsájtott a Magyar Nemzeti Múzeum rendelkezésére, amelyek egyenesen Dél-Koreába, Szöulba vitték mind a Manufaktúra, mind pedig a magyar kultúra hírét. A szöuli Koreai Nemzeti Palotamúzeumban ugyanis a napokban (2013. december 3.) nyílik az a kiállítás, amelyre a Magyar Nemzeti Múzeum is több páratlan műkincset kölcsönzött és ami a magyar arisztokrácia fényűző életét mutatja be a Habsburg-dinasztia korában, a 17-19. században.

A kiállításra - amely 2014. február 16-ig látogatható - érkeztek Szöulba Herend „Ferenc József” nevű porcelánkészletének bizonyos darabjai is, és az előkelő, elegánsan megterített, a tárlat egy részletét kitevő ünnepi asztalt díszítik.

A Magyar Nemzeti Múzeum 3 500 000 műtárgy, 402 000 év leletkincsének őrzője, 1000 év történelme, Magyarország első múzeuma.

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 1826 óta a magyar iparművészet értékeként, a Magyar Örökség és az Európai Kulturális Örökség részeként készíti kézműves porcelánjait. Herend fontosnak tartja önként vállalt társadalmi és kulturális szerepvállalását, a művészeti hagyományok, kulturális értékek ápolását és megőrzését.

A Herendi Porcelánmanufaktúra 1826-os alapításakor Stingl Vince még nem sejthette, hogy az általa alapított kis üzem a XXI. századra a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájává válik.  Figyelembe véve akár az itt dolgozók létszámát, akár az export piacok számát (közel 60 ország), akár a nyereséges működést, mondható, hogy Herend ma a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája. Manufaktúra és nem gyár, ahol mind a mai napig kézműves technológiával készülnek a porcelánok. Egyedülálló a Társaság termékválasztéka is!Herend számára egy út van: megőrizve a hagyományokat, figyelve a tradicíókra, mindig a kézműves porcelánkészítés módját választva, folyamatosan megújulni, mások előtt járva meglepni a világot.

E misszióban a már hosszú évek óta tartó kiváló kapcsolat megkoronázásaként stratégiai együttműködést, hosszú távú partnerséget kötünk a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem legkorábbi jogelődje az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda, melynek alapítási ideje 1880, székhelye Budapest. 1948-tól főiskolai, 1971-től egyetemi rangban működik. Az egyetem 2005-ben felvette Moholy-Nagy László nevét, így hivatalosan ekkortól kezdve Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (röviden MOME) az intézmény neve. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem letéteményese a teljes körű egyetemi szintű, tradicionális iparművészet-oktatás mellett, az egyetemi szintű designer, építész és vizuális kommunikáció tervező képzésnek. A MOME oktatási tevékenysége arra irányul, hogy a művészi tehetséggel bíró hallgatókban kialakuljon képességeik célirányos működtetésének feltétele. Az egyetem vállalt törekvése, hogy tudatos alkotó egyéniségeket képezzen, akik alkalmasak a művészeti területükön adódó feladatok magas szintű megoldására. Az intézmény napjainkban a legszélesebb értelemben vett vizuális művészetek alkotóinak egyetemi képzése révén tölt be meghatározó szerepet az ország kulturális életében. A párhuzam tökéletesen tetten érhető Herenddel, hiszen a Hungarikum, a Magyar Örökség részeként elismert Manufaktúra is kulturális missziót, önkéntes küldetést teljesít a kultúra és az iparművészet területén.

 

 

 

 

 

 

Fotósarok