Szabadidő magazin - Az eszmény dialada-Raffaello
Szabadidő magazin

Az eszmény dialada-Raffaello

2013. december 20. 21:57 | Csillag György

Reneszánsz rajzok és metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből

Az itáliai reneszánsz festő, Raffaello és kortársainak rajzait és metszeteit mutatja be  a Szépművészeti Múzeum.

A kiállításon Raffaello hat sajátkezű rajza mellett olyan kiemelkedő mesterek munkái szerepelnek, mint Giulio Romano, Perino del Vaga, és Polidoro da Caravaggio. A tárlat különlegessége, hogy Raffaello híres festménye, az Esterházy Madonna első alkalommal látható együtt a mester budapesti rajzaival, lehetőséget teremtve a reneszánsz festő munkamódszerének mélyebb megismeréséhez.

Az olasz reneszánsz három legnagyobb alkotója között, Leonárdo és Michelangelo mellett, Raffaello Santi (1483-1520) volt a legfiatalabb. Kifinomult, harmonikus stílusa rendkívüli hatással volt kortársaira. Jól szervezett római műhelyében a megbízások teljesítésében számos tehetséges festő segédkezett. Ők kivitelezték Raffaello korai halála miatt befejezetlenül maradt műveket, majd Itália különböző városaiban, a következő generáció meghatározó művészegyéniségeivé válva folytatták önálló tevékenységüket.

A hatvan kiállított mű a Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteményéből származik.

A kiállítás Raffaello hat budapesti rajzát helyezi a középpontba: egy korai tanulmányt a perugiai Mária koronázásaoltárhoz, a festő firenzei tartózkodása alatt készült akttanulmányt Szent Jeromos alakjához, egy egyedülálló előrajzot Marcantonio Raimondi rézmetszetéhez, a betlehemi gyermekgyilkossághoz, az érett reneszánsz egyik mesterművét, az ezüstvesszővel alkotott Venust, egy kompozíciós vázlatot a vatikáni pápai lakosztály Disputa freskójához, és a Sala di Costantinóhoz kapcsolódó Angyalfejet.

Raffaello az elsők között ismerte fel, hogy a sokszorosított grafika segítségével kompozícióit széles körben népszerűsítheti. Az 1510-es évek elejétől a korszak legkiválóbb rézmetszőjével, a bolognai származású Marcantonio Raimondival működtetett vállalkozása hosszú időre meghatározta a római metszetkiadást. Raimondi mellett Jacopo Caraglio, Agostino Veneziano és Maco Dente rézmetszetei, illetve Ugo da Carpi színes fametszetei illusztrálják Raffaello meghatározó szerepét.

 

A kiállításon szereplő lapok Raffaello művészetének a következő évtizedek itáliai mestereire tett hatását is szemléltetik. A rajzok és metszetek mellett Raffaello Esterházy Madonnája is helyet kapott, így a festmény, szabad szemmel is jól kivehető alárajzolása miatt, első alkalommal került a rajzok kontextusába. A kiállítás részletesen bemutatja a festmény újonnan elvégzett technikai vizsgálatait is.

A Raffaello-rajzokról első alkalommal készültek infravörös és ultraviola felvételek, melyek lehetővé tették technikájuk és állapotuk részletes tanulmányozását. A vizsgálatok eredményei a kiállítást kísérő katalógusban kerülnek elsőként publikálásra

 

 

Fotósarok