Szabadidő magazin - Rivers of Europe
Szabadidő magazin

Rivers of Europe

2014. május 8. 19:29 |

A folyók kapcsolatépítők nemzetek és régiók, múlt és jövő között. A program során 8 ország 31 városában 44 előadást tartanak.

 

A ’Rivers of Europe’ (RIVE) egy olyan kultúrákon átívelő összművészeti kezdeményezés mely egy közös történelmen, kultúrán és értékeken nyugvó, de egy új regionális koncepcióba ágyazott európai identitás kialakítását célozza. A regionális koncepció a művészi koncepciót is magában hordozza, ugyanis ahogy a projekt címében is jelzett határokat átszelő európai folyók átfolynak az országokon, éppen azt a nemzetek közötti mobilitást jelenítik meg, melyet a RIVE a művészet eszközével hivatott felmutatni.

 

A Rajna, az Elba, a Duna és az Odera a legfontosabb és legmeghatározóbb európai folyók, melyek a múltban Európa gazdaságának, kereskedelmének szerves részei, történelmének alakítói voltak, ma azonban elkerülhetetlen szerepük újragondolására. Kapcsolatépítő csatornák  nemzetek és régiók, múlt és jövő között. S minthogy a folyók összekötnek számos különböző várost, lehetőséget kínálnak a legkülönfélébb kulturális tevékenységekre is.

 

A RIVE, melynek főszervezője a magyar Pro Progressione, ezt a kulturális sokszínűséget kihasználva az össznemzetit az összművészetivel párosítja: különböző művészeti ágakat és azok képviseletére különböző nemzetiségű művészeket von be projektjébe, akik 2014. augusztus-szeptember folyamán a folyók összekötő funkcióját kihasználva végighajóznak a Duna teljes hosszán. A több éven át tartó munkafolyamat célja, hogy megszólaltassa a helyi közösségeket, feltárja azok kultúráját, a folyók felvetette kérdésekre válaszokat találjon bennük, melyet az erre a célra épített hajón egy előadás keretében, mintegy közös produktumként tárjon majd közönsége elé.

A felkészülés során a programban együttműködő országok partnerszervezetei felelnek egy-egy művészeti ág vezetéséért. A zene lengyel, az előadóművészet bolgár, a képzőművészet osztrák, a design pedig magyar irányítás mellett működik. 

Az alkotó folyamat első szakasza földrajzilag elkülönítetten (Németország, Magyarország, Lengyelország, Bulgária), de párhuzamosan, időben egyszerre valósul meg. Minden művészeti terület saját maga dolgozik az előadáson az elfogadott vezérelveket követve, folyamatosan kapcsolatot tartva a többiekkel.

 

·        Zene - a résztvevő országok etno-zenéjéből az előadás elektronikus alapú hangzó anyagának megkomponálása

·        Design - a folyó-szimbólum felhasználásával az előadás díszlettervének illetve a hajó dekorációjának megvalósítása

·        Vizuális művészet/videoművészet – a vízre, valamint a víztükörre, illetve a párára vetítés lehetőségeinek kiaknázása

·        Tánc - a projekt előadóművészeti komponensét illető feladatok ellátása

 

 

Regensburgtól Ruse-ig tartó utazás során a hajó 31 városban áll majd meg, 44 előadást tartva, 8 különböző országot (Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária) átszelve.

 

Az út a folyó után a szárazföldön folytatódik, követve az Oderát, az Elbát és a Rajnát, illetve a köztük lévő Mitteland-csatornát. Az állomások: Varsó, Poznan, Frankfurt am Oder, Berlin, Köln és Stuttgart. Ezekben a városokban a tervek között 6 előadás szerepel, összességében tehát 9 különböző ország 37 különböző városában 50 előadás megtartása a cél, országonként 250 főnyi közönség bevonásával (ennyi néző fér fel ugyanis a hajóra), ami összesen 12500 látogatót jelent.

 

Ennél azonban jóval több embert tud és akar is megszólítani a projekt, hiszen az előadások mellett napközben különféle programok várják az érdeklődőket a hajón.

 

·        Nyitott workshopok – ahol bemutatkoznak a különböző művészeti ágak

·        Kiállítás - a folyóparti kulturális intézmények interaktív térképe

·        Zenés est - a Duna ethno alapú zenéi - minden előadás után egy DJ vezetésével kínál egy népzenei mixet a helyi kultúrákat reprezentáló népzenei anyag bemutatásával, helyi zenészek és amatőrök bevonását kezdeményezve

·        Kulturális bolhapiac - amely arra nyújt lehetőséget, hogy megosszuk tárgyainkat és általuk emlékeinket egymással

·        Street art - lenyomatoknak is teret enged a hajó, azáltal, hogy a látogatók üzeneteket és rajzokat hagyhatnak a következő állomások érdeklődői számára a hajótest oldalán vagy egy speciális üzenőfalon

·        Gasztronómia - a hajó büféje a különböző régiók specialitásait kínálja majd, bemutatva azok gasztronómiai kultúráját

·        Kacsakő dobó bajnokság – professzionálisan megtervezett kacsakő dobó helyszínnel

·        Fényfestés show - esténként a hajó külső/belső bevetítése és a Duna felhasználása vetítőfelületként, mely vizuális attrakcióvá is teszi a hajót

A program 2014 novemberében egy konferenciával zárul, melynek célja, hogy az elért eredményeket, tapasztalatokat bemutassa a Duna és a folyók iránt érdeklődő más kulturális és civil szerevezeteknek. A találkozó egyben lehetőséget is ad arra, hogy újabb partnerek csatlakozásával a programot a következő években folytatni lehessen az ez évi tapasztalatok felhasználásával.

 

A RIVE az Európai Unió Kultúra keretprogramja és a Visegrad Fund támogatásával valósul meg.

                                   

 

 

)

Fotósarok