Szabadidő magazin - Stratégiai megállapodás
Szabadidő magazin

Stratégiai megállapodás

2014. május 10. 20:41 | Csillag György

Fontos terület a szakképzés, továbbképzés

Az egyéni, családi és mikrovállalkozások gazdálkodási feltételrendszerének javítása, és szolgáltatási rendszerük szélesítése érdekében stratégiai együttműködési megállapodást kötött  a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ).

A megállapodás értelmében a két szervezet minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni kívánja, hogy a pályázatokat kiíró szervezetek lehetőség szerint prioritásként vegyék figyelembe az egyéni, családi és mikrovállalkozások gazdálkodási feltételrendszerének javítását.

A NAK és az IPOSZ megyei, járási, és települési szinten egyaránt erősíteni szeretné a kapcsolatot az országos hálózataik között, különös tekintettel a vidékfejlesztés célkitűzéseinek helyi megvalósítására, az egyéni, családi és mikrovállalkozások bekapcsolódásának segítésére. Ezen célcsoportoknak jogi és gazdálkodói segítséget nyújtanak, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat egymással megosztják, és feltárják az együttműködési lehetőségeket.

A Magyarországra irányuló külföldi tőkebefektetések, valamint a hazai vállalkozások külpiaci megjelenését segítő tevékenység során a két szervezet szükségesnek tartja az operatív együttműködés kereteinek kialakítását, beleértve a meglevő nemzetközi kapcsolatok hasznosítását, illetve az európai és nemzetközi projektekben való közös fellépés lehetőségeinek feltárását.

A NAK vállalta, hogy a COPA-COGECA fórumain képviselendő tagállamai álláspont kialakítása előtt lehetőség szerint az IPOSZ-szal előzetesen egyeztet, illetve az egyes üléseken képviselt tagállami álláspontról, valamint az ott elhangzottakról rendszeres tájékoztatást ad.

Az együttműködés fontos területe a szakképzés, a felnőttképzés és a szakmai továbbképzés, különös tekintettel azokra az Országos Képzési Jegyzéken (OKJ) belüli és kívüli szakmákra, amelyeket az IPOSZ tagjai folytatnak, és a NAK érdekeltségi körébe tartoznak. A két szervezet a megállapodásban rögzítette, hogy e területen szakmai egyeztető fórumot működtetnek, és ennek keretében tematikus intézkedési programokat dolgoznak ki.

 

 

Fotósarok