Szabadidő magazin - Kiváló vízminőség Európa fürdőhelyein
Szabadidő magazin

Kiváló vízminőség Európa fürdőhelyein

2014. május 28. 22:30 |

A tengerparti fürdővizek némileg jobban teljesítettek a belföldiekhez képest

2013-ban Európa tengerpartjainak, folyóinak és tavainak vízminősége többnyire jó volt, a fürdőhelyek több mint 95%-a eleget tett a minimum követelményeknek. Az adatok alapján a tengerparti fürdővizek némileg jobban teljesítettek a belföldiekhez képest.

Ciprus és Luxemburg valamennyi fürdőhelye „kiváló” minősítésben részesült. Őket a rangsorban Málta követi (99%-ban kiváló minősítéssel), továbbá Horvátország (95%) és Görögország (93%).

A lista legalján szerepelnek az Európai Unió azon tagállamai, amelyekben a „nem megfelelő” minősítésű fürdőhelyek aránya a legmagasabb, nevezetesen Észtország (6%), Hollandia (5%), Belgium (4%), Franciaország (3%), Spanyolország (3%) és Írország (3%).

A helyi hatóságok tavasszal és a fürdőszezon során folyamatos mintavétellel ellenőrzik a partokat. A fürdővizek a következő minősítésekben részesülhetnek: „kiváló”, „jó”, „elégséges” vagy „nem megfelelő”. A minősítés két típusú – a szennyvízből és az állattenyésztésből származó szennyeződésre utaló – baktérium jelenlétének szintjét veszi alapul. A fürdővizek minősítése nem veszi figyelembe a természeti környezet károsításának egyéb módjait, mint például a szemetelést és a környezetszennyezést.

Jóllehet a legtöbb fürdőhely elég tiszta ahhoz, hogy megvédje a fürdőzők egészségét, Európa vízi ökoszisztémáinak jelentős része aggodalomra ad okot. Ez egyértelműen kiderül abból a közelmúltbeli vizsgálatból, amely kimutatta, hogy Európa tengeri ökoszisztémái ki vannak téve az éghajlatváltozás, a szennyezés, a túlhalászat és a savasodás veszélyeinek. E terhelések nagy részének fokozódására lehet számítani a jövőben.

Miközben a fürdőhelyek több mint 95%-a megfelelt a minimumkövetelményeknek, 83%-uk kapta meg a legmagasabb „kiváló” minősítést. Csak 2%-ot találtak nem megfelelőnek.

A minimumszintet megütő fürdőhelyek aránya hozzávetőlegesen megegyezett 2012-ben és 2013-ban. Azonban, a kiváló minősítésű helyek aránya a 2012-es 79%-ról 83%-ra emelkedett 2013-ban.

Tengerparti fürdőhelyek esetében a vízminőség valamelyest jobb volt, 85% részesült kiváló minősítésben. Szlovénia és Ciprus valamennyi tengerparti fürdőhelye megkapta a kiváló minősítést.

A belföldi fürdővizek minősége valamivel az átlag alatt maradt. Luxemburg volt az egyetlen olyan ország, ahol az összes fürdőhely a kiváló minősítést kapta. A sorban másodikként szorosan követi Dánia a maga 94%-os eredményével. Németország csaknem 2000 belföldi fürdőhelyének 92%-a érte el a kiváló színvonalat.

A jelentés összesen mintegy 22 000 fürdőhelyről tartalmaz adatokat, köztük 241 Magyarországon található többségében a Balaton és a Velencei-tó körül.
A hazai fürdőhelyek vize 128 esetben kiváló minőségű volt, 34 estben jó vagy tűrhető, 4 esetben kifogásolt, egy fürdőhelyet pedig bezártak. 53 magyarországi fürdőhelyről nem állnak rendelkezésre megfelelő minták, további 21-et pedig más okból nem lehetett besorolni.

Fotósarok