Szabadidő magazin - Vadhajtások
Szabadidő magazin

Vadhajtások

2015. május 7. 21:08 | Tausz A.

A sztálini természetátalakítási terv átültetése Magyarországon, 1948–1956

Borvendég Zsuzsanna ― Palasik Mária tanulmánykötetét az ELTE Füvészkertjében mutatta be Dr. Kubassek János ― geográfus, tudománytörténész, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója és Dr. Orlóci László ― botanikus, az ELTE Füvészkert igazgatója.

A vizsgált időszak, az úgynevezett 50-es évek. 1948-tól datálható az a totális hatalmi berendezkedés, mely az ipar és a mezőgazdaság terén is a sztálini minta fenntartás nélküli átvételét erőltette, kialakítva a hadikommunizmus hazai variációját.

A szovjet "természetalakítás" célkitűzése hozta helyzetbe Liszenkót és társait, akiknek tanait politikai ideológiává emelték.

 

A szerzők a gazdaság és a természet átrendezésének tényei mögött érzékeltetik azt a történelmi szituációt, amely meghatározta  ennek a korszaknak jellemzőit. Bemutatják a "vas és acél" országának hazai viszonyokra való adaptálását és ezzel kapcsolatosan azokat a törekvéseket, melyeknek a magyar mezőgazdaság fejlesztése is áldozatul esett.

Külön fejezet foglalkozik a Magyar Tudományos Akadémia korabeli helyzetével, illusztrálva, hogy a tudományos kutatómunkát is elsődlegesen a politikai döntések befolyásolták.

A későbbi generáció csupán a "Tanú" című filmből alkothat képet magának azokról az anomáliákról mint a hazai citrom előállitásának története, de a kötet további részletekkel szolgál a gyapottermesztés, a gumipitypang a kenáf és rámi meghonosításának kudarcra itélt kisérleteiről.

A szerzők meghatározott időintervallumot vizsgáltak, de valójában a diktatúrák természetrajzát vázolták fel.

 

Napvilág Kiadó 2015

 

Fotósarok