Szabadidő magazin - Roamingdíjak
Szabadidő magazin

Roamingdíjak

2016. szeptember 21. 19:35 |

2017-ben megszűnnekJean-Claude Juncker elnöknek az Unió helyzetét értékelő beszédében tett bejelentésével összhangban az Európai Bizottság  megvitatta a roamingdíjak megszüntetésére vonatkozó, 2017 júniusáig bevezetendő szabályok módosítását. A testület azt tartotta szem előtt, hogy miként kerülhetők el a roamingdíjak megszüntetésével kapcsolatos visszaélések. A méltányos használat elvének új megközelítése értelmében a biztosok egyetértettek abban, hogy a fogyasztókat ne terhelje időbeli vagy volumenkorlátozás a külföldi telefonhasználat során. A módosításba ugyanakkor olyan mechanizmus került, mely védi a szolgáltatókat a potenciális visszaélésekkel szemben.

A megvitatott szabálytervezet értelmében amennyiben a mobiltulajdonos előfizetéssel rendelkezik a lakóhelye szerinti országban, vagy egy másikban, amelyhez erős kötődést tud felmutatni (pl. határmenti ingázók, gyakorta otthon tartózkodó külföldi munkavállalók, Erasmus-hallgatók), az összes többi tagországban a belföldi használattal megegyezően veheti igénybe a szolgáltatásokat, azaz nem kell külön roamingdíjat fizetnie a hívásokra, SMS-ekre vagy a mobil internethasználatra.

A fogyasztók ezen felül külföldi utazásaik során is teljes körűen hozzáférhetnek majd előfizetési csomagjuk többi szolgáltatásához (pl. havi adatcsomag). A biztosi testület az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete, a tagállamok, valamint az érdekelt felek visszajelzéseit figyelembe véve várhatóan december 15. előtt elfogadja a javaslat végleges változatát.

Fotósarok