Szabadidő magazin - Ökumenikus konferencia
Szabadidő magazin

Ökumenikus konferencia

2016. október 9. 21:01 |

Pannonhalmán és Bakonybélben

 

Legyetek szentek!” (1Pét 1,16)

Keresztség és megszentelődés a Krisztus-követésben

 

 

2016.10.14-15.

 

A konferencia  a Szent Márton Emlékévet és a Reformáció Évét kapcsolja össze. A IV. századi, Pannóniában született Márton és a XVI. századi Luther Márton közös vonása a Krisztus-követés és az Egyház megújításának vágya. E két Mártonra emlékezve olyan szellemi, lelki fórumot hívnak össze, amelyben Jézus különböző felekezetekben élő tanítványai – a Szentlélekre figyelve, együtt kereshetik a Krisztus-követés mai, hiteles útját.

A tanítványok találkozását és Krisztusban mélyülő párbeszédét szeretnék előmozdítani, ezért az előadások mellett csoportos beszélgetésekben és interaktív műhelyeken dolgozzák fel a megszentelődés témáját.

 

Programtervezet:

Pannonhalma, október 14. péntek

·        10.00 kezdő imádság a bazilikában (egyszerű, taizéi énekkel)

·        10.30 díszteremben főapát úr köszöntője

·        10.35-11.35 előadás Andrea Grillo prof. (fordítja Dr. Baán Izsák OSB)

·        szünet

·        11.45-12.45 előadás Szűcs Ferenc prof.: A keresztség és a megszentelődés rendszeres teológiai aspektusai.

·        13.00 Napközi imaóra a bazilikában (himnusz helyett protestáns ének)

·        13.15 Ebéd a diákebédlőben

·        15.00-15.30 Gérecz Imre OSB korreferátuma a délelőtti előadásokhoz

·        15.45-17.45 Műhelyek (12-15 fő)

o   Dejcsics Konrád: Beavatás és szent tér, - interaktív vezetés a bazilikában

o   Rochlitz Kyra: Labirintus, mint a megszentelődés útja  

o   4 beszélgető csoport, vezetők: Bánk-Bernát, Csepregi András, Halmos Ábel

·        18.00 Ökumenikus vesperás igehirdetéssel

·        18.45 Vacsora a Viátor étteremben

·        20.00 Koncert a Bazilikában

Ausculta együttes és a Szent Efrém Kórus előadása

·        21.15 Autóbusz indul a szállóvendégekkel Bakonybélbe

 

Bakonybél, október 15.

·        10.00 Ima a bakonybéli templomban

·        Előadások a faluházban (4x30 perc)

o   Béres Tamás (Evangélikus Hittudományi Egyetem): Hogyan legyünk tökéletesek?

o   Tóth Judit (Debreceni Tudományegyetem): Az imitatio Christi mint a földi élet megszentelése (A mártír és a szent mint Krisztus követője Nüsszai Szent Gergely műveiben)

o   Fadi Imad (Szent Anzelm Egyetem): Szentség és tökéletesség a korai szír szerzetességben

o   Steinbach József püspök (Dunántúli Református Egyházkerület): Keresztség és megszentelődés az igehirdetésben.

·        13.00 ebéd a faluházban

·        14.15 – 16.45 Műhelyek a monostorban és a faluházban

·        17.00 Ökumenikus vesperás a bakonybéli templomban (igehirdetéssel)

·        18.00 Autóbusz indul a vendégekkel Pannonhalmára, Győrbe

 

Október 15.-én délután Bakonybélben a konferencia résztvevői 6 műhely közül választhatnak. A műhelyek 2,5 óra időtartamú, interaktív csoportfoglalkozások, amelyeknek vezetői a téma feldolgozásában építenek a résztvevők tapasztalataira, saját élményeire.

 

Fotósarok