Szabadidő magazin - A nők jogai
Szabadidő magazin

A nők jogai

2017. november 20. 21:06 |

Nyugtalan időkben

Az Európai Bizottság fontos eseményt indít „A nők jogai nyugtalan időkben” címmel, amely az alapvető jogokról szóló idei éves kollokvium központi témája.

Az új Eurobarométer felmérés hangsúlyozza, hogy az uniós tagállamokban még nem valósult meg a nemek közötti egyenlőség. A Bizottság a nemek közötti bérszakadék felszámolása céljából konkrét intézkedéseket jelent be cselekvési tervében, amelyet hivatali idejének 2019-es lejártáig meg kíván valósítani.


A kollokvium politikusokat, kutatókat, újságírókat, nem kormányzati szervezeteket, aktivistákat, valamint az üzleti élet és nemzetközi szervezetek képviselőit hívja egybe annak megvitatására, hogy miként lehetne legjobban előmozdítani és védelmezni a nők jogait az EU-ban. A kétnapos kollokvium során megvitatandó fő témák között szerepel a szexuális zaklatás, a nők elleni erőszak, a nemek közötti bérszakadék, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly.

Az Eurobarométer felmérés szerint a célok és a valóság igencsak eltérőek.

A nemek közötti egyenlőségről szóló legutóbbi Eurobarométer felmérés szerint az összes tagállamban van még javítanivaló. A legérdekesebb eredmények többek között az alábbiak:

  • Az európaiak többsége fontosnak tartja a nemek közötti egyenlőséget: Tíz európaiból kilenc a nemek közötti egyenlőség előmozdítását nemcsak a társadalom és a gazdaság szempontjából, hanem saját magára nézve is fontosnak tartja.
  • A politikában több nőre van szükség: Az európaiak fele úgy gondolja, hogy több nőnek kellene politikai döntéshozatali pozícióban lennie: tízből heten támogatják a nők és férfiak politikában való egyenlő képviseletének biztosítását célzó jogi intézkedéseket.
  • A házimunka és a gyermekgondozás egyenlő megosztása még nem valósult meg: Tízből több mint nyolc európai gondolja úgy, hogy a férfiaknak ugyanúgy ki kellene venniük a részüket a házimunkából és a gyermekgondozási célú szülői szabadságból. Ugyanakkor a többség (73%) úgy gondolja, hogy a nők még mindig több időt fordítanak házimunkára és gondozási tevékenységekre, mint a férfiak.
  • Számít az egyenlő fizetés: Az európaiak 90%-a elfogadhatatlannak tartja, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, 64%-uk pedig a változás lehetővé tétele céljából támogatja a fizetések átláthatóságát.

Cselekvési terv: a nemek közötti bérszakadék felszámolása

Európában a nők még mindig 16,3%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Az elmúlt években nem csökkent a nemek közötti bérszakadék, ami nagyban annak tulajdonítható, hogy a nőket általában kevésbé vagy rosszabbul fizetett ágazatokban alkalmazzák, kevésbé léptetik elő, illetve a nők többször szakítják meg karrierjüket és több fizetetlen munkát végeznek.

E probléma megszüntetése érdekében az Európai Bizottság  cselekvési tervet terjeszt elő 2018–2019-re vonatkozóan a nemek közötti bérszakadék kezelése céljából. A cselekvési tervtől az alábbi eredmények várhatók, amennyiben a összes érdekelt fél végrehajtja azt:

az egyenlő fizetés elve tiszteletben tartásának javítása, mérlegelve a nemek közötti egyenlőségről szóló irányelv módosítását.

a gondozói helyzetből eredő hátrányok kezelése annak szorgalmazásával, hogy az Európai Parlament és a tagállamok gyorsan fogadják el a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló 2017. áprilisi javaslatot.

az üvegplafon áttörése olyan projektek finanszírozásával, amelyek javítani kívánják a nemek egyensúlyát a vállalatvezetés minden szintjén; a kormányok és szociális partnerek ösztönzése arra, hogy a nemek egyensúlyának javítását célzó konkrét intézkedéseket fogadjanak el a döntéshozatalban.

A felmérésből többek között kiderül, hogy:

  • Az európaiak többsége (mintegy 90%-a) a nemek közötti egyenlőség előmozdítását nemcsak a társadalom és a gazdaság, hanem a saját szempontjából nézve is fontosnak tartja.
  • Az európai polgárok több mint fele (54%) úgy gondolja, hogy több nőnek kellene politikai döntéshozatali pozícióban lennie. A magyar válaszadók esetében is ez a többség (57%) véleménye.
  • A válaszadók többsége (73%) szerint a nők még mindig több időt töltenek házimunkával és gondozási tevékenységekkel, mint a férfiak. A magyar válaszadók körében ez az arány még magasabb, 82%-uk vélekedik így.
  • Az európai polgároknak átlagosan 43%-a (Magyarországon a válaszadók 79%-a) ért egyet azzal az állítással, hogy a férfiak legfontosabb feladata a pénzkeresés, és 44%-uk (Magyarországon a 78%-uk) azzal, hogy a nők legfontosabb feladata gondját viselni a családi otthonnak és a családtagoknak.
  • Az európaiak 69%-a véli úgy, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és 64%-uk támogatja a fizetések átláthatóságát annak érdekében, hogy a helyzet megváltozzon. A magyar válaszadók esetében ezek az arányszámok megegyeznek az uniós átlaggal. Összességében az uniós polgárok 90%-a (a magyar válaszadóknak pedig 84%-a) elfogadhatatlannak tartja, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak.
Fotósarok