Szabadidő magazin - Várbazár
Szabadidő magazin

Várbazár

2010. április 28. 20:37 |

Fórum a világ leginkább veszélyzetetett műemlékéről

A Budavár Szövetség szakmai és lakossági fórumot szervez a Várbazárról 2010. május 4-

én, kedden 17 órától a Budapest I. kerület, Krisztina tér 1. szám alatti épület dísztermében.

A Budavári Önkormányzat, a m7emlékvédelem, az építész szakma és az érintett

civil szervezetek képviselői, valamint a környék lakói részvételével szervezett fórumon

levetítik a Várbazár sorsáról és lehetséges hasznosításáról készített filmet, és a résztvev9k

megvitatják a Várbazár felújítását célzó, különböző szakmai elképzeléseket is.

A budavári polgárok érdeke, hogy a Budai Várban és környezetében zajló, közösségi tulajdonban

lévő  ingatlanokat érintő felújítások, fejlesztések minél gyorsabban, ugyanakkor a környéken élők

véleményének figyelembe vételével valósuljanak meg. Ennek elősegítésére alakult meg 2009 elején

a Budavár Szövetség, amely feladatául a felújításokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos elképzelések,

tervek, javaslatok megismertetését, valamint a polgárok véleményének, javaslatainak összegy*jtését,

megjelenítését, a döntéshozókhoz történő eljuttatását és a vélemények képviseletét t*zte ki.

A Budavár Szövetség a Várbazár mellett kiemelten foglalkozik a Dísz téri, volt honvédelmi

minisztériumi épület sorsával, a budavári lakásokkal, a Budavári Zsinagóga feltárásával, valamint

a Mátyás-templom mellett feltárt középkori temető ügyeivel is. A szervezet ennek érdekében

lakossági fórumokat szervez, valamint nyomtatott és elektronikus formájú tájékoztató anyagokat

készít, internetes közösséget szervez, m*ködtet, és lehetőséget teremt az érintettek véleményének

megjelenítésére is.

A Budavár Szövetséggel együttműködő Budai Polgárok Társasága a Norvég Civil Támogatási

Alaptól kapott támogatást a programjai megvalósításához. Az első szakmai és lakossági fórumot –

2010. május 4-én – a Várbazár témájának szenteli. A rendezvényen levetítik a Várbazár múltját,

jelenét, valamint és a helyreállításról és a hasznosításról szóló elképzeléseket bemutató filmet,

amelyet a Budavári Önkormányzat, a műemlékvédelem, az építész szakma és az érintett civil

szervezetek képviselői, valamint a környék lakói is megvitatnak, kommentálnak.

A Budavár Szövetség reméli, hogy e kezdeményezés, valamint a budavári polgárok aktív

részvétele hozzájárulhat ahhoz, hogy a már a világ leginkább veszélyeztetett műemlékei közé

sorolt és egyre csak pusztuló Várbazár mielőbb régi pompájához méltóan újulhasson meg.

További információ a programról :

www.bvsz.hu

Fotósarok