Szabadidő magazin - Eötvös Lóránd
Szabadidő magazin

Eötvös Lóránd

2019. április 8. 19:47 |

Megemlékezés a Magyar Tudományos Akadémián

"A klasszikus fizika fejedelme"-mondta Eötvös Lórándról Albert Einstein, akinek kutatásait felhasználhatta a relativitás-elmélet megalkotásához. Eötvös Loránd fizikus halálának 100. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a Magyar Tudományos Akadémia székházában.

 

Az UNESCO-val együttműködésben szervezett megemlékezésen Lovász László, az MTA elnöke úgy fogalmazott: Eötvös személyében nem csupán a természettudomány világszerte elismert, tudományos alkotásaival máig ható kutatóját, hanem a magyar oktatásügy és tudományszervezés államférfiúi teljesítményű személyiségét, valamint az akadémia egykori elnökét is tisztelhetjük.

Lovász László fontosnak tartotta megemlíteni: „Eötvös pontosan tudta, hogy a tudomány nemzetközivé vált, ebben a határokon átnyúló tudományos térben pedig a magyar kutatóknak az MTA-t kell igazodási pontnak tekinteniük”.

Kiemelte, hogy noha Eötvös Loránd soha nem futamodott meg a közéleti és tudománypolitikai feladatok elől, legfontosabbnak mégis a kutatómunkát, a tudósi létet tartotta.

Lovász László hangot adott annak a véleményének is, miszerint a történelmi és politikai történések, valamint a jelen vitái ellenére is változatlanul igaznak tartja Eötvös szavait: „az akadémiák nemcsak tudományos, hanem nemzeti intézmények is”.

Eötvös  közéleti ember is volt. 25 évesen már a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 30 évesen tanszék vezető, 1889-1909-ig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 1894.- től a Wekerle, majd a Bánffy-kormány vallás-és közoktatásügyi minisztere. Több tudományos társulat /Természettudományi, Matematikai/ alapítója.

"Eötvös- a tudós" címen Solyóm Jenő akadémikus ismertette azokat a világraszóló kutatási eredményeket, melyekkel a tudományos felfedezéseket gazdagította.

"Sokkal több nagy tudósnál, ő nagy ember" idézte Alexander Bernát szavait "Eötvös- az ember" előadásában Molnár Andrea a MTA Könytár és Kutatási Központ tudományos titkára.

Mint a Tudományos Akadémia elnöke 1889-ben fontosnak tartotta meghatározni: "A cél, hogy nemzetünk magyar, de nemcsak magyar, művelt is legyen, s mint ilyen megállja helyét a számban nagyobb, hatalomban erősebb európai nemzetek között."

"A tudomány hatalom"-hangsúlyozta 1895-ben: "A nemzet felvirágzását alig fenyegeti nagyobb veszély, ha a tudományok értékét aszerint latolgatnák, amint azok egy, vagy más mellékcél elérésére szolgálatot tesznek."

Eötvös a hegymászás sport kiválósága is volt. Életében félszáz hegyet  mászott meg, a Dolomitokban ma is van egy róla elnevezett orom.

A 2019-es évet Eötvös-emlékévnek nyilvánították. Ennek keretében mintegy száz tudományos-sport és kulturális rendezvényt szerveznek Magyarországon és a határainkon túl is.

A Magyar Nemzeti Bank halála 100 évfordulója alkalmából emlékérmeket, a Magyar Posta alkalmi bélyeget adott ki.

Dolgozatai, életéről, munkásságáról szóló cikkek elérhetők lesznek az Eötvös Lóránd emlékév honlapján.

 

 

 

Fotósarok