Szabadidő magazin - Partnerségben a közművelődéssel
Szabadidő magazin

Partnerségben a közművelődéssel

2019. május 15. 16:43 |

Nemzetközi tudományos konferencia

Az utóbbi években alkalmazott, jó gyakorlatként már hatékonyan működő közösségteremtő eszközök állnak a fókuszában a 2019. május 15-én és 16-án megvalósuló, Partnerségben a közművelődéssel című nemzetközi tudományos konferenciának, melynek hazánk ad otthont. A kétnapos rendezvényen a magyar szakemberek tapasztalatain túl többek között a Lengyelországban, Szlovákiában, Szerbiában és Dániában bevált jó gyakorlatokat is bemutatják külföldi előadók.

A konferenciát a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt projekt keretében rendezik meg, amely a kulturális ágazat országos fejlesztőprojektje a múzeumi, a közművelődési és a könyvtári terület egyedülálló összefogásával. A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumában valósul meg a Széchenyi 2020 program keretében, 3 milliárd forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatással.

Az NMI Művelődési Intézet Nkft. által konzorciumi partnereivel; a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal és az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködésében Lakitelken megrendezett konferenciát házigazdaként Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, az NMI Művelődési Intézet részéről Závogyán Magdolna ügyvezető, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum részéről Dr. Cseri Miklós főigazgató, valamint az Országos Széchényi Könyvtár részéről Dr. Tüske László főigazgató nyitotta meg. 

 

Dr. Tüske László, az Országos Széchényi könyvtár főigazgatója megállapította, hogy a kutatások, szakmai találkozók eredményei azt mutatják, a jól működő könyvtári rendszer a dinamikusan változó környezetben is erős, rugalmas és innovatív. A könyvtárak működésük számos területén ügyelnek arra, hogy szolgáltatásaikat a település és a közösségek igényeinek megfelelően alakítsák. E tudatos törekvéssel a működés magasabb szintre emelkedik, hiszen tervezetten nyílik lehetőség a település lakóival, közösségeivel történő konzultációra, ezt követően a bevonásra majd együttműködésre, azaz a cselekvő közösségek aktív közösségi szerepvállalására.

 

A konferencia témájában szorosan kapcsolódik a Cselekvő közösségek címet viselő hároméves, országos projekt célkitűzéseihez, fókuszba helyezi a közösségépítést és -fejlesztést, az intézmények közösségi alapon való működtetését, valamint az esélyegyenlőség és az önkéntesség fő irányvonalait, módszertani lehetőségeit. A szervezők kiemelt célja, hogy a projekt során létrejött jó gyakorlatokon keresztül alkalmazható és fenntartható példákat mutassanak be mindhárom – a közművelődési, a múzeumi és a könyvtári – szakterületen. A rendezvényen az előadások, workshopok, kerekasztal beszélgetések során áttekintik a Cselekvő közösségek projekt eredményeit, valamint javaslatokat, ajánlásokat fogalmaznak meg a szakemberek a projekt folyamán megszületett közösségi aktivitások hosszútávú fenntartására és továbbfejlesztésére.

 

A hároméves program résztvevői és célcsoportjai számára fontos célkitűzésként határozták meg a külföldi tapasztalatok megismerését, mindemellett megcélozták egy új típusú nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítását is az intézményekkel és a civil szervezetek képviselőivel egyaránt.

A konferencia előadói a könyvtári, a múzeumi és a közművelődési szakterületek elismert hazai és külföldi szakemberei, akik saját közösségfejlesztő tevékenységüket mutatják be, elősegítve a további partneri együttműködések kialakítását.

Fotósarok