Szabadidő magazin - Európai turizmus
Szabadidő magazin

Európai turizmus

2010. június 30. 20:37 |

21 pont a minőségi turizmusért

Turizmus: maradjon Európa a világ első számú idegenforgalmi célpontja

Az Európai Bizottság azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy Európa őrizze meg a világban a legfontosabb idegenforgalmi úti célként elfoglalt helyét. 2008-ban 370 millió nemzetközi látogatóval Európa a globális számadat 40%-át meghaladó idegenforgalmat bonyolított: ezt a pozíciót meg kellene őrizni. A gyorsan változó világgazdaság azonban a turisztikai ágazatban is érezteti hatását, jelentős változásokat okozva az utazási szokások terén és azokon a piacokon, ahonnan turisták érkezésére számítanak. A Bizottság dokumentuma felhívja a figyelmet bizonyos problémákra, mint például a szezonális ingadozások és az népesség elöregedése emellett pedig olyan szakpolitikai stratégiát körvonalaz, amely az európai gazdaság e fontos ágazatának támogatását célozza, és versenyképességét, fenntartható és minőségen alapuló fejlődését elősegítő, valamint Európa kiemelkedő turisztikai célpontként való ismertségét javító kezdeményezéseket javasol.

Az ipar- és vállalkozáspolitikáért, többek közt az áruk belső piacáért felelős Antonio Tajani bizottsági alelnök a következőket mondta: „A Lisszaboni Szerződés elsőként hozott létre közösségi kereteket az európai turizmus számára. Ez lehetőséget teremt egy olyan politika kidolgozására, amely hasznosítja azt a széles választékot, amelyet idegenforgalmi ágazatunk kínál mind az európai, mind az Európán kívülről érkező turisták számára. Ügyelnünk kell ezért arra, hogy az idegenforgalmi ágazat az innovatív megoldások tekintetében folyamatosan az élvonalban maradjon. Ez több munkahelyet, ugyanakkor fenntarthatóbb és differenciáltabb turisztikai kínálatot is teremt. Mindez jelentős erőfeszítéseket követel majd, de az célunk, hogy Európa a világ első számú turisztikai célpontja maradjon. A mai közlemény 21 intézkedést tartalmaz, amelyek biztosítják az európai idegenforgalom helyét a 21. században.”

Az idegenforgalom fontos szerepet tölt be gazdaságunkban: 1,8 millió vállalkozást jelent, melyek közt sok a kis- és középvállalkozás. A foglalkoztatáshoz 5,2%-kal járul hozzá, az európai GDP-hez pedig több mint 5%-kal.

A következő években számos kihívással és lehetőséggel is találkozunk majd, amelyek európai szinten összehangolt fellépést kívánnak, tiszteletben tartva ugyanakkor a tagállamok sajátosságait. Az európai célpontok világviszonylatban egyre növekvő versennyel nézek szembe. Ugyanakkor Európa vonzó lehet a feltörekvő piacokról érkező turisták számára, akik úgy döntenek, hogy itt töltik szabadságukat. A jelenlegi demográfiai változások miatt az elkövetkezendő években egyre több idős turistával kell számolnunk – turisztikai termékeinkkel és infrastruktúránkkal is fel kell erre készülni. A turisztikai termékek fenntarthatóságán is javítani kell, tekintettel például az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásokra és a víz- és energiafüggőségre. Ki kell használni a folyamatosan fejlődő információs és kommunikációs technológiákban rejlő új lehetőségeket is.

Ahhoz, hogy Európa a világ első számú turisztikai célpontja maradjon, a Bizottság közleménye 21 intézkedést javasol többek között az alábbiakat:

1. Az európai idegenforgalmi ágazat versenyképességének javítása

  • Növelni kell az innovációt, hogy az ágazat és a vállalkozások alkalmazkodhassanak az új fogyasztói szokásokhoz, és változtassanak a berögzült módszereken. E tekintetben az Európai Bizottság a turisztikai ágazat főbb szereplői (utazási irodák, szállodák stb.) számára egy közös „idegenforgalmi IKT-platform” létrehozását javasolja.

  • Az idegenforgalmi idény megnyújtása. Egyfajta csereprogram elősegítése a fiatalok, az idősek, a gazdasági nehézségekkel küzdő családok és a fogyatékkal élők számára, amely keretében a főszezonon kívül utazhatnak. Másrészt európai szintű információcsere-mechanizmus lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy egymás közt jobban összehangolják az iskolai szünidőket.

  • A turizmussal kapcsolatos társadalmi-gazdasági ismeretek fejlesztése szükséges a turizmus terén folyamatban lévő kutatási tevékenységek jobb összehangolásához. Egy virtuális európai idegenforgalmi megfigyelőközpont középtávon a turisztikai kutatásokat koordináló és elemző hálózat szerepét tölthetné be, és egyben az ágazat helyzetének alakulásával kapcsolatos információ letéteményese lehetne.

2. Fenntartható, felelős és a minőségre összpontosító idegenforgalom fejlesztésének támogatása

  • A legjobb gyakorlatok cseréjének elősegítése a regionális és fenntartható célpontok hálózatai között, fenntartható irányítási mutatók kialakítása céljából.

  • „Minőségi turizmus” címke létrehozása az európai vállalkozások és utazási célpontok jutalmazására a szolgáltatások minőségének javítása terén elért eredményeikért.

  • Fenntartható irányítási mutatók alapján címke kidolgozása a környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szempontokat tiszteletben tartó turisztikai célpontok népszerűsítése céljából.

  • Olyan charta elfogadása, amelyben rögzítik a fenntartható és felelős idegenforgalom kritériumait, és amely alapján európai díjat ítélnek oda a turisztikai vállalkozások és célpontok számára.

3. A fenntartható és vonzó turisztikai célpontok együtteseként ismert Európa-kép megszilárdítása

  • A tagállamokkal együttműködésben úgynevezett „Európa-márkanév” létrehozásával elősegíteni, hogy Európa kiemelkedjen az egyéb nemzetközi célpontok közül.

  • Megerősített együttműködés a nemzeti szervezetekkel és az európai idegenforgalmi ágazattal az európai turizmus népszerűsítése érdekében a visiteurope.com portálon.

4. Az európai turizmus uniós szakpolitikákba és pénzügyi eszközökbe történő integrálásának elősegítése

Az idegenforgalom szorosan kapcsolódik más politikákhoz. Ezért a Bizottság fejleszteni fogja a turizmust érintő politikák – például az utasok jogai, a fogyasztóvédelem és a belső piac – integrációját és koordinációját.

Fotósarok