Szabadidő magazin - Ocsút a búzától
Szabadidő magazin

Ocsút a búzától

2020. március 3. 17:13 |

Műtárgyhamisítás magyar szemmel.

 

Nagyszámú érdeklődő jelent meg a kötetbemutatón, melyben 14 szerző 18 tanulmánya helyezte a műtárgykereskedelemben tapasztalható hamisítások témakörét a figyelem fókuszába.

 

 

 

„A’ hamis, és csalárd, egy fának ágai …”: szól az éppen kétszáz éve napvilágot látott Magyar példa beszédek és jeles mondások gyűjteményének máig érvényes intelme. Igazát mi sem bizonyítja jobban, mint a nemzetközi műtárgy-kereskedelemben és a hazai piacon tapasztalt hamisítási trendek mögött megbúvó haszonvágy, a kulturális javak illegális kereskedelme és a hamisítás okozta erkölcsi és anyagi károk növekvő jelentősége és súlya. Az ügyletek bizalmas jellege, a bizonyítás és a következmények orvoslásának nehézségei még a fertőzöttség valódi mértékének feltárását is meghiúsíthatják. A diagnózis azonban körvonalazható, a jelenség pedig a releváns ismeretanyag közreadása, továbbá személyes és intézményi magatartási szabályok kimunkálása és ajánlása révén visszaszorítható.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Kriminológiai Intézet eltökélt tudatossággal osztja ezt a nézetet. A kézikönyv és a módszertani segédlet műfaja közé eső, helyzetjelentést nyújtó és esettanulmányok tanulságait kínáló, Bendzsel Miklós, Kármán Gabriella és Emőd Péter szerkesztésében megszületett kötet közreadásával vállal részt ezekből az erőfeszítésekből. Közös meggyőződésük, hogy a XIX–XX. századi és a kortárs magyar festészet rangját és elismertségét veszélyeztető tendenciák visszaszorítása halaszthatatlan. Hamisítás Elleni Nemzeti Testületünk – európai társaival együtt – a tudatosítás és a megelőzés programján fáradozik.

A könyv célközönsége a műértők és azokká válni kívánók körén kívül a műkereskedelem különböző ágaiban dolgozók, a művészettörténészek, kurátorok csoportja, továbbá a ma alkotó művészek és a szakképzésekben résztvevők, valamint a gyűjtemények és kutatóhelyek vezetői és munkatársai, nem utolsó sorban a jogalkotás és jogalkalmazás letéteményesei. Neves szerzők tekintik át a szakmai (stíluskritikai, történeti, restaurátori és természettudományos) szempontok szerint elemzett és vizsgált hamisítási jelenségtömeget. A jogi szabályrendszer, az igazságszolgáltatási eszköztár hazai áttekintése mértékadó német és olasz példák feldolgozásával párosul. Exkluzív bepillantást nyerhet az olvasó a közelmúlt jogerős itthoni és külföldi – ítéletekkel zárult, hamisításra épített, nagy károkat okozó – csalási ügyeinek kulisszatitkaiba is. SZTNH, OKRI, Kieselbach Galéria, Budapest, 2019. 296 oldal ISBN 978

A kiadók az iránytűként is szolgálni kívánó hamisítási kalauz iránti szükségletet a Kieselbach Archívum e helyt megnyitott, hamis, manipulált vagy bizonytalan szerzőségű képek oktatási célból összegyűjtött anyagából felajánlott, gazdag és meghökkentő válogatással illusztrálják.
A kereskedelmi forgalomba nem kerülő oktatási és kulturális célú kötet a kiadó intézmények útján eljut az összes profilba vágó hazai képzési, kutatási műhely és közgyűjtemény könyvtárába. Támogatni fogja a pionír szerepet folytatni kívánó többi műtárgypiaci szereplő tudatosságnövelő akcióit, nyitottan e küldetés új és új formáira.
A széles körű ismeretterjesztés, a valódi attitűdváltás elismert szükségességéből kiindulva a kiadók törekedni fognak még ez év folyamán elektronikusan hozzáférhetővé tenni a kötet lehetőleg teljes anyagát.

Fotó: Csillag György

Fotósarok