Szabadidő magazin - Nők a tudományban
Szabadidő magazin

Nők a tudományban

2020. március 10. 22:08 |

Kiválósági Díj nyertesei

Nők a Tudományban Kiválósági Díjjal ismerték el csillagászat területén Dr. Kóspál Ágnes, matematika tudományok területén Dr. Novák-Gselmann Eszter, fizikai tudományok területén pedig Némethné Dr. Pethes Ildikó munkásságát a Magyar Tudományos Akadémián.

 

 

 

 

 

A nőnaphoz kötődő rendezvényen évről évre olyan fiatal kutatónők munkásságát díjazzák, akik a hazai és nemzetközi tudományos életben is kiemelkedően teljesítenek, mindemellett pedig a fiatal lányok körében is örömmel népszerűsítik a műszaki és természettudományos pályák sokszínűségét és lehetőségeit. A Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület a szakterületükön legkiválóbb fiatal kutatónők munkásságának elismerésére 2013-ban alapította a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat, melyet idén Prof. Hargittai Magdolna akadémikus fővédnökségével, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével hetedszer adtak át.

A hazai kutatónők díjazása azért is kiemelten fontos misszió, mert a nők aránya hazánkban még mindig rendkívül alacsonynak számít a mérnöki és természettudományos területeken, de világszerte egyre égetőbb kérdés a nők tudományos életben betöltött változó szerepvállalása. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban az Európai Unióban dolgozó mintegy 15 millió kutató és mérnök között a nők aránya 41% volt, hazánkban azonban ez az arány mindössze 30 % körüli. Mindez azzal magyarázható, hogy a kutatói és anyai hivatás közti egyensúly megteremtése sokszor különösen nagy terhet ró a nőkre.

A Naphoz hasonló csillagok és bolygórendszereik keletkezése napjaink egyik legizgalmasabb kutatási területe, ahol a csúcstechnológiájú távcsövek és űrteleszkópok mérési adatai révén egyre pontosabb képet kaphatunk Naprendszerünk születéséről is.

Ezekhez a rendkívül értékes adatokhoz kap rendszeres hozzáférést a csillagászat kategóriában díjazott Dr. Kóspál Ágnes, akit a csillagok látványa most is éppen ugyanúgy bűvöl el, mint amikor kislány korában még csak szabad szemmel fürkészte az éjszakai égbolt titkait. A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadójaként dolgozó fiatal asztrofizikus világszínvonalú eredményei révén 2016-ban elnyerte az Európai Kutatási Tanács (ERC) 1,3 millió eurós Starting Grant támogatását, amellyel saját kutatócsoportot alakíthatott. A korábban példátlan érzékenységű műszerek adatainak elemzésével és számítógépes modellezésével most arra keresik a választ, hogy milyen fizikai jelenségek zajlanak a fiatal csillagokat körülvevő anyagkorongokban, és milyen lépések vezetnek a bolygórendszerek megszületéséhez.

A számok és a fizika világa már kisgyermekként lenyűgözte a matematikai tudományok tématerületen díjazott Dr. Novák-Gselmann Esztert, aki a Debreceni Egyetem Analízis Tanszékének egyetemi docenseként korosztálya egyik legígéretesebb magyar szakemberének számít. Kutatótevékenysége mellett ráadásul igen magas színvonalú oktatói, konferenciaszervezői és jegyzetíró tevékenységet is folytat, így tudományos közleményei mellett az elmúlt években 13 jegyzetet és példatárat készített egyetemi hallgatók számára. Fő kutatási területe a függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek témaköre, de az utóbbi időben egyre többet foglalkozott a parciális és közönséges differenciaegyenletek elméletével, valamint a spektrálanalízis és -szintézis matematikai problémáival is, melyekben fiatal kora ellenére komoly hatást kiváltó tudományos eredményeket ért el. Az általa vizsgált egyenletek a legtöbb esetben a mindenki által ismert ún. algebrai egyenleteknél sokkal bonyolultabbak, melyek megoldásai nem számok, hanem függvények.

Amennyiben egy vizsgált egyenlet valamely fizikai, kémiai, biológiai, társadalomtudományi vagy közgazdaságtani folyamat leírására szolgál, akkor annak megoldásával vagy a lehetséges megoldások vizsgálatával közelebb kerülhetünk magának a vizsgált folyamatnak a megértéséhez is.

Fizikai tudományok kategóriában Némethné Dr. Pethes Ildikó munkásságát ismerte el a szakmai bizottság, aki a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos munkatársa. A kutatónő olyan folyadékok és szilárd, de nem szabályos szerkezetű ún. amorf anyagok szerkezetét vizsgálja, amelyeket a közeljövőben akár új orvostudományi, optikai vagy informatikai eszközök fejlesztéséhez is felhasználhatnak. Alkoholok vizes oldatainak vizsgálata révén az utóbbi két évben egy-egy hetet a japán Spring-8 szinkrotron részecskegyorsítónál is eltölthetett. Kutatásait az elkövetkező időszakban szívesen kiterjesztené a gyógyászatban rendkívül ígéretesnek tűnő biokompatibilis üvegek vizsgálatára is, melyek sűrűségéről, szilárdságáról és élő szervezetre gyakorolt hatásáról már vannak ismereteink, atomi szerkezetükkel kapcsolatban ugyanakkor még igen hiányos a tudásunk. A kutatónő nem csak szilárdtestfizikai vizsgálataival és aktív publikációs tevékenységével, de ötgyermekes édesanyaként az egyetemi és doktori tanulmányok, a kutatás és a magánélet összehangolásával is rendkívüli példát állít a jövő nemzedék elé.

 

A március 5-i díjátadón Dr. Balázsi Katalin, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke, Dr. Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára, majd Prof. Dr. Hargittai Magdolna, az MTA rendes tagja és a Nők a Tudományban Kiválósági Díj fővédnöke köszöntötte a díjazottakat. Fontos, hogy a díj átadását követően a nagyközönség is tudomást szerezhet a nemzetközileg elismert kutatónők munkásságáról, melyek Magyarország tudományos és gazdasági versenyképességét egyaránt erősítik.

Hogy a kiválósági díjra jelöltek ne csak a tudományos életben, hanem a nagyközönség előtt is sikerrel számoljanak be eredményeikről, a Nők a Tudományban Egyesület február 24-én egy csoportos tudománykommunikációs tréninget szervezett részükre. A résztvevők Zsiros László Róbert tudománykommunikációs szakértő és tréner segítségével gyakorlati feladatok keretében sajátíthatták el az élő közönséggel való kapcsolatteremtés néhány fogását és megismerhették az online közösségi média működésével kapcsolatos tényeket és tévhiteket is. 

A Nők a Tudományban Egyesület közelgő eseményei:

2020. április 23. Lányok Napja Ingyenes, országos program, melyen vállalatok, kutatóintézetek, egyetemi laboratóriumok nyitják meg kapuikat a lányok előtt a tudomány és a technológia, a kutatás és az informatika területén. lanyoknapja.hu 2020. februártól júniusig SCIndikátor Ingyenes kommunikációs mentorprogram, ahol a természettudományi, orvosi, műszaki vagy technológiai területen tanuló vagy dolgozó 18-35 éves fiatalok személyre szabott foglalkozásokon és csoportos tréningeken sajátíthatják el a kreatív kommunikáció eszközeit, melyek révén közérthetően és szórakoztatóan tudnak beszélni tudományos szenvedélyükről.

Jelentkezési határidő: 2020. március 15. Záróesemény: 2020. június 11-12. jelentkezes.scindikator.hu

Fotósarok