Szabadidő magazin - Poppea megkoronázása
Szabadidő magazin

Poppea megkoronázása

2020. március 11. 22:18 | Tausz

Prozopera a Katona József Színházban

 

Nem tesz jót egy uralkodónak, ha a hatalom egyedüli letéteményese. Idővel elveszti valóságérzetét, önkontrollját. Ez a képlet az ókortól napjainkig bármely történelmi korszak egyeduralkodójára vonatkoztatható. Így a hatalmaskodó Néró császárra is, akinek bizarr cselekedeteit Suetonius  „A császárok élete” című munkájában érzékletesen megörökítette.

 

A Katona József Színház új bemutatója Monteverdi 1642-ben bemutatott operája szövegkönyvét követi. A maga korában újdonságot jelentett, hogy az opera színpadán valós történelmi eseményt jelenítettek meg. Ezt a művet adaptálták most „új hangszerelésben”, énekbeszédre alakítva.

A mai feldolgozás alkotói nem barokk operát kívántak színre vinni, hanem megalkottak egy új kísérleti formanyelvet, a próza és dallam együttes hatására épített „prozoperát”. Ennek megfelelően került sor a megváltozott mondandót hordozó librettó átdolgozásra is. Az éneklő prózai színészeket háromtagú zenekar kíséri.

Az alapszituáció nem változott: Nero császár heves szerelemre lobban egy új, csábos asszonyért, akit feleségül akar venni. A vonzó Poppeát ebben a viszonyban nem az érzelem, inkább az érdek vezérli, a rang birtoklása. Vágyaik beteljesülésének akadályát Néró felesége, Octaviában látják. Seneca a bölcs filozófus, a császár tanítója hiába óv a meggondolatlan cselekedetektől, s figyelmeztet a szenátus várható ellenállására.  Nero, a korlátlan hatalom ura, mit sem törődik a szentárok tiltakozásával. Senecának méregpoharat küld. Feleségével egy félresikerült merényletkísérlet után szakíthat. Semmi nem áll a szeretők útjában többé, Poppea megkoronázása előtt.

Ebben a történetben a féktelen gátlástalanság arat diadalt. De a színpadon elszabadulnak a gyilkos  indulatok, a befejezés véres, vad leszámolásba torkollik.

Írta: Claudio Monteverdi – Dinyés Dániel – Závada Péter – Szabó-Székely Ármin
Lax Éva fordításának felhasználásával.

Poppea Pálmai Anna
Nero Rajkai Zoltán
Otho Nagy Ervin
Octavia Jordán Adél
Seneca Cseh Antal m.v. / Kiss András m.v.
Arnalta Csoma Judit m.v.
Drusilla Rujder Vivien
Lucanus/Ámor Tasnádi Bence
Nutrice Kiss Eszter
Lictor Samudovszky Adrián e.h.

Zenészek

Fagott Horváth Andrea/Beleznai Anna/Bokor Pál
Cselló Kántor Balázs/Rózsa Richárd/Vámos Marcell
Zongora Termes Rita/Dinyés Dániel

Alkotók

Látvány Balázs Juli
Jelmez Tihanyi Ildi
Konzulens  Orbán Eszter
Dalszöveg Závada Péter
Dramaturg/Szövegkönyv Szabó-Székely Ármin
Zenei vezető/hangszerelés Dinyés Dániel
Mozgástervező Bodor Johanna
Súgó Fejes Vera
Ügyelő Héricz Anna
Asszisztens Tiwald György
Rendező      Székely Kriszta
Fotósarok