Szabadidő magazin - A magyar közművelődés
Szabadidő magazin

A magyar közművelődés

2020. május 5. 17:51 |

Nemzeti érték

A szellemi kulturális örökségeink közül a közművelődés a reformkor óta szolgálja a társadalmi haladást és a nemzet felemelkedését. A közösségben átélt együttlét gazdagsága nem ismeretlen a világban, de a közművelődés átfogó magyar társadalmi programja, intézményrendszere, támogatottsága, hálózata egyedülálló Európában. Otthont biztosít a népművészeti mozgalomnak, a kórusmozgalomnak, a táncházmozgalomnak, az amatőr színjátszásnak, a civil kezdeményezéseknek, a civil szervezeteknek, a baráti köröknek, az egész életen át tartó tanulásnak, a kulturális gazdaság fejlesztésének.

 

 

A Magyar Népművelők Egyesülete Kárpát-medencei kulturális szervezetekkel összefogva a magyar közművelődést 2021 végéig a magyar értéktárba kívánja felterjeszteni, és kezdeményezi, hogy nyilvánítsák nemzeti értékként hungarikummá.

A hungarikum gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye. A nemzeti értékek köréből a Hungarikum Bizottság által kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánított értékek gyűjteménye a Magyar Értéktár.

A Magyar Népművelők Egyesülete (MANE) a közművelődési szakemberek, művelődésszervezők, népművelők országos szakmai szervezeteként 1979 óta fogja össze a településeken dolgozó kollégákat, képviseli őket azokon a fórumokon, ahol fontos, hogy a magyar közművelődés jelen legyen, részt vesz pályázatok előkészítésében és bírálásában, országos elismerések felterjesztésében, szakmapolitikai tárgyalásokon.

2020-ban azt szeretné elérni, hogy minden településről legalább egy közösségi teret, alkotóközösséget, valamint településszerte elismert alkotókat felterjesszenek a települési vagy megyei értéktárakba, melyhez minden szakmai segítséget, emberi támogatást megad azoknak, akik csatlakoznak kezdeményezésükhöz. Ebben az évben országos reprezentatív lefedettségre törekszenek. Ez is a feltétele annak, hogy 2021-ben a magyar közművelődést a települési értékekkel együtt a magyar értéktárba terjesszék fel.

A MANE februári felhívásához már több mint százan csatlakoztak

Fotósarok