Szabadidő magazin - Fürdővízek tisztasága
Szabadidő magazin

Fürdővízek tisztasága

2020. június 11. 16:44 |

Európai fürdőhelyek vízminősége

Európában a fürdővizek 85%-a, Magyarországon pedig a 71%-a kiváló minőségű

Az európai fürdőhelyek vízminőségéről készített legfrissebb, éves jelentés tanúsága szerint továbbra is kiváló az európai fürdővizek minősége.

 

A 2019-ben vizsgált európai fürdőhelyek 84,6%-a – Magyarországon a 70,8%-a – kiérdemelte a legelőkelőbb, „kiváló” minősítést az Európai Unió szigorú minősítési kritériumai alapján.
Az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által készített jelentés eredményei hasznos útmutatással szolgálnak arra nézve, hogy valószínűleg hol várják idén nyáron Európában a legkiválóbb minőségű fürdővizek a strandolni vágyókat. A koronavírus-járvány és az Európa-szerte bevezetett korlátozó intézkedések miatt ugyanakkor tanácsos naprakész információkat kérni a helyi és nemzeti hatóságoktól, valamint a fürdőhelyek üzemeltetőitől az egyes helyszíneken alkalmazott biztonsági intézkedésekről.

A jelentés szerint a 2019-ben Európa-szerte ellenőrzött 22 295 fürdőhely túlnyomó többsége – 95%-a – megfelelt az uniós jogszabályokban megállapított minőségi minimumkövetelményeknek. Magyarország 257 fürdőhely vízminőségét ellenőrizte, és ezeknek a nagy többségéről – közel 90%-áról (88,4%) – is elmondható, hogy vízminőségük teljesítette a minimumkövetelményeket (a fürdőhelyek 7,8%-a esetében nem állt rendelkezésre elegendő adat a minősítéshez). Magyarország eredményében szerepet játszhat, hogy a jelentés megállapításai szerint a tengerparti fürdőhelyek vízminősége átlagosan jobb, mint a szárazföldi területeken találhatóké.
A tavaly az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Albániában és Svájcban ellenőrzött fürdőhelyek 1,3%-a esetében volt rossz („gyenge”) a vízminőség, ami nem jelez változást 2018-hoz képest. Magyarországon ugyanakkor 10 fürdőhelyen, azaz a vizsgált fürdőhelyek 3,9%-a esetében bizonyult rossznak a vízminőség, szemben a 2018-ban mért 3,2%-kal.

Ami a tendenciákat illeti, a legszigorúbb kritériumoknak is megfelelő, „kiváló” minősítésű fürdőhelyek aránya 2019-ben mind európai, mind magyarországi viszonylatban csupán csekély mértékben esett vissza – az összes vizsgált országban 84,9%-ról 84,6%-ra, Magyarországon pedig 72,3%-ról 70,8%-ra – 2018-hoz képest. Ugyanez mondható el a minimumkövetelményeknek megfelelő helyek arányáról, mely a 2018-ban mért 95,2%-hoz képest 94,9%-ra csökkent európai szinten, és 88,9%-ról 88,4%-ra Magyarország esetében.
Az elmúlt 40 évben, azaz az uniós fürdővíz-minőségi irányelv bevezetése óta jelentősen javult az európai fürdőhelyek vízminősége. Az irányelvvel és az egyéb uniós környezetvédelmi jogszabályokkal – köztük a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvvel – bevezetett hatékony ellenőrzés és vízgazdálkodás révén drasztikusan csökkent a fürdővízbe kerülő kezeletlen vagy csak részben kezelt települési és ipari szennyvíz mennyisége. Ennek köszönhetően a vízminőség a vizsgált helyszínek túlnyomó többsége esetében nemcsak a minimumkövetelményeknek, de a legszigorúbb minőségi szabványoknak is megfelel.

Fotósarok