Szabadidő magazin - Betekintés
Szabadidő magazin

Betekintés

2020. december 1. 17:38 |

Ezeregynél is több molekula meséi

Az Akadémiai Kiadó egy új, tudományos ismeretterjesztő könyvsorozata  hat kötetet tertalmaz. A sorozat címe Betekintés, szándéka szerint Neves tudósok közérthető, személyes hangnemben írt, rövid könyvei jelennek meg benne, amelyek bevezetnek egy-egy tudományterületbe. Az első hat kötet elérhető innen: https://mersz.hu/betekintes.

A sorozat csak elektronikusan, az Akadémiai Kiadó mersz.hu felületén jelenik meg.

 

A sorozat betekintést nyújt különböző tudományokba, szakterületekbe röviden, tömören, élvezetesen. Célja, hogy a témát kevéssé vagy alig ismerő olvasó megértse, mi ennek a területnek a lényege, illetve miért fontos a közös emberi tudás szempontjából.

A szerzők a téma szakértői, kiváló szakemberek, akik szeretik a tárgyukat, elkötelezettek, meggyőzően tudnak írni a kiválasztott címben foglaltakról.

Egy-egy „betekintés”, bár nem kíván átfogó képet adni az adott tudományterületről, nem futó és felületes bepillantás, érzékelteti a terület mélységét és összetettségét. A szerző (szubjektív) kalauzolása közel hozza az olvasót a szakterülethez. Nem titkoltan kedvcsináló, szellemi kalandozást, gondolkodást serkentő mű.

A Betekintés elgondolói és megvalósítói azt vallják, hogy a más tudásterületekről szerzett és befogadott tudás gazdagítja az elmét, ösztönzőleg hat a gondolkodásunkra, és nem utolsósorban új területeket felfedező, minőségi időtöltés.

 

Az egyik kötet szerzője Lente Gábor.

A könyv címe: Ezeregynél is több molekula meséi, elérhetősége https://mersz.hu/lente-ezeregynel-is-tobb-molekula-mes

Lente Gábor műve egyéni, kivételesen személyes stílusban, képletek és ábrák használata nélkül, pusztán a szavak erejére támaszkodva vezeti be az olvasót a molekulák tudományába. A magyar versidézetek köré szervezett fejezetek azokat az alapvető összefüggéseket és fogalmakat tekintik át, amelyek a vegyészmérnökök, bányászok, kohászok, gyógyszerészek, anyagtudósok és bűnügyi helyszínelők szakmai gondolkodását az utóbbi két évszázadban meghatározták. Eközben e kötet rávilágít arra is, hogy hogyan lehet mozifilmekből származó emlékeinket a természet jelenségeinek megértése során hasznosítani.

Ezt a könyvet mindenkinek ajánljuk, aki szeret olvasni, függetlenül attól, hogy az iskolában kedvelte-e a természettudományos tantárgyakat, vagy sem. Különösen is figyelmébe ajánljuk azoknak, akik osztoznak a szerző magyar nyelv iránti szenvedélyes elkötelezettségében.

Lente Gábor vegyész a Pécsi Tudományegyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a matematikai kémia szakterületének nemzetközileg is ismert kutatója.

 

Lente Gábor: Ezeregynél is több molekula meséi
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 574 3
DOI: 10.1556/9789634545743
Online megjelenés éve: 2020
Sorozat: Betekintés
ISSN 2732-1231Fotósarok