Szabadidő magazin - Ki minek mestere
Szabadidő magazin

Ki minek mestere

2010. október 8. 19:13 |

I.Országos pályaorinetációs verseny 7-8.évfolyamos tanulók részére. A kézműves szakmák megismertetése, a sikeres pályaválasztás elősegítése céljából.

A versenyt az IPOSZ és a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával a Sopron és Vidéke Ipartestület és a KŐRIS Környezeti Nevelési Versenyszervezési Nonprofit Kft. bonyolítja.

 

A versenykiírás feltételeit elolvashatják a www.iposz.hu/hírek oldalon. 

A 7-8 osztályos tanulók részére kiírt pályázat célja többek között: a kézműves szakmák megismertetése, megkedveltetése, kapcsolatteremtés a munka világával; a sikeres pályaválasztás elősegítése; olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket

Az Ipartestületek Országos Szövetsége támogatásával, hagyományteremtő céllal és szándékkal, első ízben hirdetik meg az Országos Pályaorientációs versenyt az alapfokú iskolák 7-8. évfolyamos tanulói számára.

A versennyel egyrészt az a cél, hogy a  gyakorlatorientált versenyfeladatok által segítsék a  munkaerő-piaci részvételhez szükséges alapvető készségek kialakítását, fejlesztését, ezáltal felkészíteni a felnőttlét szerepeire.

Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítanak, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket.

Meg kívánják alapozni a tanuláshoz, a munkavégzéshez szükséges problémamegoldó képesség, a kreativitás és innováció, az életvezetéshez szükséges kompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulást.

Kiemelt feladata a programnak, hogy a szakképzésbe minél több fiatal kerüljön, s a kiemelkedő, tehetséges diákok további pedagógiai, szakmai segítséget kapjanak.

Ennek érdekében prioritás  a Nemzeti Tehetségprogrammal  való együttműködés.

" Mindenki tehetséges: az egyéni tehetség más és más, sokszor még szunnyadó készségekben mutatkozik meg.”

A kiírás rögzíti az egyéni és csapatverseny feltételeit. Az egyéni versenyen részt vevők 6 témakörben készíthetnek írásos pályázatot, így: Egy szakma bemutatása egy életút tükrében; Egy életút bemutatása több szakma tükrében; Vándorlegény voltam Magyarországon; Miért lennék mester?; A térség hagyományos szakmái; A romák hagyományos, népi szakmáinak bemutatása.

A háromfordulós csapatverseny 15 legjobb csapata országos döntőben méri össze tudását.

 

A vetélkedő anyaga 15 előre ismertetett kézműves szakma szakmaismeretére épül.

A tárgyi alkotásra jelentkezők 8  területen készíthetnek pályamunkát. (pl. kismesterségek alkotása, fotósorozat a kismesterségek szakmai szépségeiről) kreativitás az innovációs és a problémamegoldó képesség fejlesztése jegyében.

A Pályamű készítését vállaló a régió, a kistérség, a lakóhely és környéke egy-egy problémájának megoldására ad választ.

A legjobb és díjazott pályamunkákból országos kiállítást rendeznek.

 

 

Fotósarok