Szabadidő magazin - Európa Zöld Fővárosa
Szabadidő magazin

Európa Zöld Fővárosa

2010. október 26. 14:35 |

A környezetbarát városi élet kialakításában élenjáró városok díja

Vitoria-Gasteiz spanyol tartományi főváros és a franciaországi Nantes városa nyerte el az „Európa Zöld Fővárosa” díjat 2012-re, illetve 2013-ra. Az Európai Bizottság által odaítélt díj arra ösztönzi a városokat, hogy – a várostervezés során szisztematikusan figyelembe véve a környezetvédelmi szempontokat – javítsák a városi élet minőségét. A díjakat Janez Potočnik uniós környezetvédelmi biztos adta át a Stockholmban, Európa 2010. évi zöld fővárosában rendezett ünnepségen.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „Gratulálok Vitoria-Gasteiz és Nantes városoknak – és minden, a pályázatban részt vevő városnak – azokhoz az erőfeszítésekhez, amelyeket környezetük és polgáraik életminőségének javítása érdekében tettek. A legtöbb európai polgár a városokban szembesül a környezetvédelmi politika eredményeivel, és a városokban számítanak igazán a környezetvédelmi döntések. Sok városnak nagy az ökológiai lábnyoma, az „Európa Zöld Fővárosa” díjjal kitüntetettek olyan példát mutatnak számukra az elkötelezettség és innováció terén, aminek segítségével ők és más városok is virágzóvá válhatnak a jövőben.”

Mercedes Bresso, a Régiók Bizottságának elnöke így nyilatkozott: „Európa zöld fővárosai a városi élet minőségének javítása mellett elkötelezett helyi közösségi vezetők és polgárok szélesebb csoportjának zászlóshajói. Városaink „zöldebbé” tétele globális szinten fenntartható fejlődést eredményez, ezért kiemelt kérdésként kell kezelnünk a polgárok mozgósítását és a zöld fővárosok közötti, kontinenseken átívelő testvérvárosi kapcsolat kialakítását. A Régiók Bizottsága és az Egyesült Államok polgármestereinek konferenciája között nemrégiben aláírt együttműködési megállapodást követően örömmel tölt el, hogy az egyesült államokbeli polgármesterek megosztják „zöld” sikertörténeteiket európai kollégáikkal, és megtörténtek a közös projektek kidolgozására irányuló első lépések.”

Vitoria-Gasteiz – 2012 győztese

Vitoria-Gasteiz, Észak-Spanyolország egyik tartományi fővárosa jelentős előrehaladást ért el hagyományos városi környezetének zöldebbé tétele terén. A „zöld öv”, amely egy – részben a lepusztult városrészek átalakításával létrejött – féltermészetes zöldterület, körbefogja a városközpontot, biztosítva, hogy annak teljes lakossága (mintegy 250 ezer ember) legfeljebb 300 méterre éljen egy nyílt zöld területtől. Számos intézkedést vezettek be, amelyek a biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat támogatják és erősítik. Monitorozzák az állat- és növényvilágot, és ahol csak lehet, csökkentik az élőhelyek szétdarabolódását.

A város sikeresen kezeli a vízhiány kérdését és az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkentette vízfogyasztását. Számos, vízhez kapcsolódó beruházás történt, amelyeknek célja a vízellátás és –minőség javítása, a veszteségek csökkentése és végső soron a fenntartható vízfogyasztás elérése. Vitoria-Gasteiz ambiciózus célja a háztartások vízfogyasztásának napi 100 liter/fő alá csökkentése.

Nantes – 2013 győztese

Nantes, Franciaország hatodik legnagyobb városa (lakossága 285 000 fő) sikeresen kapcsolta össze zöld és kék városi területeit, egy fenntartható vízgazdálkodási program segítségével elhelyezkedési sajátosságaiba (két nagy folyó, a Loire és az Erdre szeli át) integrálva a városi kihívásokat. Számos Natura 2000 és más természetvédelmi terület határos a várossal, amelynek lakossága nagy gondot fordít az állat- és növényvilág megőrzésére.

Nantes régóta működő, integrált és fenntartható közlekedéspolitikával rendelkezik, amelynek középpontjában a tömegközlekedés és a kerékpáros forgalom áll; ez volt továbbá az első francia város, amely sikerrel járt a villamosok újbóli bevezetésében. Ambiciózus közlekedéspolitikája révén csökkentette a levegőszennyezettséget, új éghajlat-politikai terve pedig a CO2-kibocsátás 25%-os csökkentését irányozza elő 2020-ig. A polgárok egészségét szolgáló új kezdeményezés egy kísérleti „pollenmegfigyelő kert” formájában megvalósuló allergiaveszély-értékelő rendszer.

Az „Európa Zöld Fővárosa” díj

Az évente odaítélésre kerülő díj új kezdeményezés, amely a környezetbarát városi élet kialakításában élen járó városokat tünteti ki. A díjkiosztó testület 11 környezetvédelmi mutató alapján értékeli a városokat. A városokat a magas színvonalú környezetvédelmi standardok teljesítése terén elért eredményeik, a környezet további javítására és a fenntartható fejlődésre irányuló, folyamatban lévő ambiciózus céljaik iránti elkötelezettségük, valamint az alapján ítélik meg, hogy milyen mértékben képesek mintaképül szolgálni és a legjobb gyakorlatot más európai városokban népszerűsíteni.

A címet elsőként Stockholm és Hamburg nyerte el, előbbi 2010-ben, utóbbi 2011-ben mondhatja magáénak az „Európa Zöld Fővárosa” címet. 2012-re és 2013-ra 17 város pályázott a címre, közülük hat jutott tovább az előzetes válogatáson: Barcelona, Malmö, Nantes, Nürnberg, Reykjavík és Vitoria-Gasteiz.

A zsűri az Európai Bizottság, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, az ICLEI – Local Governments for Sustainability (Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért), a Polgármesterek Szövetségének Hivatala, az Európai Környezetvédelmi Hivatal és a Régiók Bizottságának képviselőiből áll.

Az „Európa Zöld Fővárosa” díjról további információkat a következő címen talál:

www.europeangreencapital.eu

Fotósarok