Szabadidő magazin - Karácsonyi vásárlási tudnivalók
Szabadidő magazin

Karácsonyi vásárlási tudnivalók

2010. december 6. 18:46 |

Az ajándékok cseréjéről.

Fogyasztóvédelmi tanácsok - nem csak  a vásárlóknak!

Közeleg a Karácsony. Az ünnepi készülődéshez hozzátartozik az ajándékok vásárlása. A megnövekedő forgalom fokozott figyelmet igényel a kereskedők, szolgáltatók részéről is, ezért megfontolásra ajánljuk a következőket: 

A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (FOE) örömmel tapasztalja, hogy egyre több kereskedő  alkalmaz olyan fogyasztóbarát intézkedést, hogy karácsony után egy meghatározott időszakban a korábban megvásárolt, – egyes cikkek esetén bontatlan és sérülésmentes csomagolású -  nem használt termékek esetében is lehetőséget ad a cserére, vagy az áru értékének levásárlásra, ha a termék hibátlan, továbbá a termék kicserélésére a javítás helyett, ha a termék hibája csak a karácsonyi ünnepi használatba vétel során válik ismertté.

A FOE javasolja, hogy ezt a többlet vállalást, illetve annak pontos tartalmát a  kereskedők a későbbi viták elkerülése végett  a fogyasztók számára egyértelműen jelezzék az üzletben illetve lehetőleg a vásárlást bizonyító dokumentumon is. Például a blokk hátulján a vásárló kérésére írják rá: „ csere lehetőség: 2010.12.30-ig” , és azt bélyegzővel hitelesítsék.

Ha bármilyen többletjogokat biztosít is egy üzlet a fogyasztó számára, ügyeljen arra, hogy a szavatossági-jótállási jogokról szóló, tájékoztatással ne hallgassa el azokat a törvényes fogyasztói jogokat amelyek a vásárlót a jogszabályok alapján megilletik. Így különösen a termék hibájára vonatkozó fogyasztói reklamáció esetén a minőségi kifogásról minden esetben gondoskodjanak jegyzőkönyv felvételéről, amivel később saját érdekükben is igazolhatják a fogyasztó érdekeinek érvényesítését. Amennyiben a vásárlók könyvébe bejegyzés történik, ne felejtsenek el arra lehetőleg azonnal, de ha ez nem lehetséges legkésőbb harminc napon belül írásban válaszolni.

A vásárlók tájékoztatását illetően azt tartjuk fogyasztók érdekeit szem előtt tartó kereskedői magatartásnak, ha a fogyasztót a megfelelő és valós információkkal látják el, hogy ők ne téves feltevésben vásároljanak, hanem legyenek olyan helyzetben, hogy az akaratuknak megfelelő, valós információkon alapuló döntést hozhassanak.

 

A FOE arra hívja fel a vásárlók figyelmét, hogy az ajándéknak szánt termék esetében tájékozódjanak arról, hogy az eladó az alkalomra való tekintettel vállalja-e annak kicserélését, akkor is ha az hibátlan, csak épp a színe, a mérete vagy a márkája nem tetszik a megajándékozottnak, esetleg már több is ls van belőle a családban.

A szokásos jótállási szabályok alapján minden kereskedőnek ki kell cserélnie a hibás árut akkor, ha a vásárláskor a vevő nem tudott a hibáról. Ez a közhiedelemmel ellentétben az akciós termékekre is vonatkozik. Nem helyes az a kereskedői magatartás amely gyakran az „akciós árut nem cserélünk”  feliratként is  megjelenik.  Fontos tehát, hogy egy adott hiba miatt leértékelt termék cseréjét emiatt ugyan a vásárló nem kérheti, más olyan hiba miatt – amelyről a vásárláskor nem tudott – viszont  élhet az említett jogával.  A csere iránti igény a vásárlást követően három munkanapon belül a vásárlás helyén érvényesíthető, és ekkor a vállalkozás nem utasíthatja el azt az aránytalan többletköltségre való hivatkozással a javítást felajánlva.

A jogszabályok nem segítik a vásárlót, ha hibátlan árut szeretne kicserélni. Ilyenkor csak a kereskedő jóindulatán múlik, hogy a bizonylattal együtt visszahozott ajándékot kicseréli-e másik fajtájúra, típusúra, vagy esetleg levásárolhatják az árát az üzletben.  

Javasoljuk, hogy a vásárlások során a fogyasztók mérlegeljék a kereskedőknek a fogyasztók érdekeit szem előtt tartó magatartását és az jogszabályi kötelezettségeket meghaladó többlet vállalását, hogy az ajándékozás örömét ne bosszúság kövesse.

Fotósarok