Szabadidő magazin - Márai program
Szabadidő magazin

Márai program

2010. december 11. 18:48 |

A könyvkultúra támogatására

Jövő év januárjában indul az egymilliárd forintos keretből finanszirozott Márai-program,
amelynek célja, hogy az irodalmi és ismeretterjesztő művek kiadását,  forgalmazását és
könyvtári jelenlétét támogassa -  jelentette be Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár
és Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap bizottságának elnöke.
A Márai-program műközpontú és kimondja,hogy fő célcsoportját az olvasok képezik,
azok, akik bárhol a világban magyar szépirodalmat, magyar tény-és szakirodalmat  olvasnak.
Ebből következik,hogy a Márai-program közvetve és közvetlenül segitséget kiván nyújtani mindazon piaci és állami szereplőknek, amelyek a mű létrehozásában, megjelenésében és a célcsoporthoz való eljutásában szerepet játszanak, azaz: a szerzőknek, a könyvkiadóknak és a könyvtáraknak.
A Mátrai-program nemcsak arra fordit gondot, pénzt és energiát,hogy általában minél
több könyvtárhoz minél több könyv jusson el, hanem arra is , hogy a művek létreho-
zóit, a szerzőket is fokozottan támogassa.
A Mátrai-program gondot fordit továbbá arra is, hogy minél markánsabban jelen
legyünk a kulturális értékek nemzetközi piacán, a nemzetközi körforgásában. Ezt a célt
szolgálja a Publishing Hungary cimű részprogram,amely magyar művek külföldi meg-
jelenését és az ehhez szükséges műforditói hálozat bővitését és fejlesztését szolgálja.
 
Kép és szöveg: Csillag György

Fotósarok